Lt En
logo
lt
en

Vadas

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadas – plk. ltn. Darius Kisielius  


Gimimo data ir vieta

1978-11-04, Anykščiai

Išsilavinimas             
2001 m. įgytas bakalauras Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje;
2004 m. – Žvalgybos karininkų bazinis kursas JAV žvalgybos mokykloje;
2006 m. – Kapitonų kursai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje;
2012 m. – Sausumos pajėgų štabo karininkų kursas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija;
2020 m. – Generalinio štabo karininkų operacinio - strateginio lygmens kursas, Vokietijos Bundesvero generalinio štabo akademija.

Karinė tarnyba

1997–2001 m. – Kariūnas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija;
2001–2003 m. – Žvalgybos būrio vadas, MPB „Geležinis vilkas";
2003–2004 m. – Žvalgybos kuopos vado pavaduotojas, MPB „Geležinis vilkas“;
2004–2007 m. – Žvalgybos karininkas (S2), Karaliaus Mindaugo MPB;
2007–2009 m. – Skyriaus viršininkas (S2), Karaliaus Mindaugo MPB;
2009–2012 m. – Skyriaus viršininko pavaduotojas (G2), MPB „Geležinis Vilkas“;
2012–2015 m. – Skyriaus viršininkas(G2), MPB „Geležinis Vilkas“;
2015–2017 m. – Štabo viršininkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo MPB;
Nuo 2020-09-28 Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadas.

Tarptautinės operacijos

2003 m. tarnavo KFOR-8 būrio vadu (Kosovas);
2007 m. - PAG-6 žvalgybos karininkas (Afganistanas);
2011 m. - ISAF jungtinė vadavietė RC-W žvalgybos analitikas (Afganistanas).

Kariniai laipsniai

2001 m. suteiktas leitenantas;
2003 m. – vyr. leitenantas;
2007 m. – kapitonas;
2014 m. – majoras;
2021 m. – pulkininkas leitenantas.

Apdovanojimai

NATO ne 5 straipsnio medalis už dalyvavimą Balkanų operacijoje
KAS medalis „Už tarptautines operacijas"
NATO ne 5 straipsnio medalis už dalyvavimą ISAF operacijoje
KAS medalis „Už tarptautines operacijas" ženklas 2
KAS medalis „Už tarptautines operacijas" ženklas 3
LK pajėgų medalis "Už pasižymėjimą";
Įvairaus lygmens padėkos, vardinės dovanos.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, vokiečių, rusų.
Šeimyninė padėtis – vedęs, dvi dukros.