Lt En
logo
lt
en

Vyriausiasis puskarininkis

Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis – seržantas majoras Darius Masiulis

Gimimo data ir vieta
 
1976-10-01,Tauragės r.
 
Išsilavinimas, kursai
 
1999 m. – KASP Tauragės mokymo centras (Būrininkų kursai);
1999 m. – Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla (I pakopa;
2001 m. – Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla (II pakopa);
2002 m. – Generolo Jono Žemaičio LKA motorizuotųjų pėstininkų būrio vadas;
2002 m. – Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla (prilyginta III pakopa);
2003 m. – Mjr. J. Lukšos vadų Mokymo centras (Prieštankinio būrio vado kursas);
2004 m. – JAV Puskarininkių akademija (Dalinių vyr. puskarininkių kursas);
2004 m. – Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla (prilyginta IV pakopa);
2005 m. – NATO mokykla Vokietijoje (NATO vyresniųjų puskarininkių įvadiniai kursai).
 
Profesinė patirtis
 
1995 m. PPD prie VRM Visagino mokymo centro šaulys;
1996 m. Klaipėdos PPK PER skyrininkas;
1997 m. SKAT Tauragės ATGŠ prievolės grupės vyresn. specialistas;
1998 m. SKAT Tauragės ATGR vado padėjėjas;
1998 m. Klaipėdos ATGŠ S2 skyriaus kontržvalgybos vyr. specialistas;
1999 m. KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vado padėjėjas;
2002 m. KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vyr. puskarininkis;
2004 m. KASP Dainavos apygardos 1-oji rinktinės vyr. puskarininkis;
2005 m. Vyriausiosios jungtinių pajėgų Europoje vadavietės Strateginio valdymo centro informacijos valdymo specialistas-operatyvinis budėtojas.
2008 m. Logistikos valdybos vyr. puskarininkis;
2011 m. Savanorių pajėgų vyr. puskarininkis;
2019 m. Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis.
 
Kariniai laipsniai
 
1995 m. eilinis;
1997 m. seržantas;
1998 m. vyr. seržantas;
2001 m. viršila;
2002 m. j. puskarininkis;
2006 m. puskarininkis;
2010 m. vyr. puskarininkis.
 
Apdovanojimai
 
Apdovanotas medaliais „Už pavyzdingą tarnybą“, „Už nuopelnus“, KAS proginiu įstojimo į NATO medaliu, Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, padėkomis „Už gerą ir nepriekaištingą tarnybą", „Už reikšmingus nuopelnus kuriant ir stiprinant LR krašto apsaugą ir nepriekaištingą tarnybą".
 
Kita
 
Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis –vedęs. Žmona – Jūratė, augina du sūnus.