Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždaviniai ir funkcijos

„Jeigu kariuomenė nebeturi gurguolių su kariuomenės turtu, ji žūva, jeigu nėra maisto, ji žūva, jeigu nėra atsargų, ji žūva. <...> Sunkiausia karo mūšyje yra paversti aplinkinį kelią tiesioginiu, nelaimę - nauda.“
Sun Tzu „Karo menas“

Senovės išmintis sako, kad aprūpinimas yra gyvybiškai svarbus kariuomenės užduočių vykdymui.

Lietuvos kariuomenėje tai vykdo Logistikos valdyba.

LV uždavinių schema

Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Logistikos valdyba atlieka šias funkcijas:
1 uzd_LV
1. planuoja ir organizuoja logistų pratybas bei mokymus: kovinį rengimą bei specialistų mokymą;

LV_ aprūpinimas
2. įgyvendina, išlaiko ir vysto logistinius pajėgumus;

LV_technikos remontas
3. organizuoja Lietuvos kariuomenės ginkluotės ir technikos remontą;

LV_aprūpinimas_maitinimas
4. teikia lauko paslaugas (dušai. Lauko tualetai bei jų aptarnavimas, maitinimas, skalbyklos ir t. t.) Lietuvos kariuomenės vienetams;

LV_krovinių gabenimas
5. planuoja ir vykdo Krašto apsaugos sistemos materialinių vertybių ir medžiagų valdymą, kontrolę, sandėliavimą, išdavimą, nurašymą bei utilizavimą;

LV_miškų priežiūra
6. organizuoja Lietuvos kariuomenei valdymo ir naudojimo teise priklausančių miškų ir miškų ūkio paskirties žemės priežiūrą, prižiūri ir užtikrina tinkamą infrastruktūros eksploataciją;

LV_krovinių įforminimas
7. formina Lietuvos Respublikos ir kitų šalių muitinėse visus Krašto apsaugos sistemos įvežamus ar išvežamus krovinius, taip pat kontroliuoja ir koordinuoja užsienio šalių karinių vienetų atvykimą į Lietuvą ar vykimą per Lietuvos teritoriją tranzitu, dalyvauja užtikrinant strateginio transportavimo paslaugų įsigijimą;

medicinis aprūpinimas
8. užtikrina medicininę paramą Krašto apsaugos sistemos padaliniams bei dalyvauja teikiant medicininę paramą valstybės ar savivaldybių institucijoms ekstremalių situacijų atvejais;

LV_kartografai
9. vykdo kartografinį Krašto apsaugos institucijų ir jų padalinių aprūpinimą, spausdina įvairius leidinius bei dalyvauja tarptautinėje geoerdvinės informacijos duomenų bazės sukūrimo programoje;

LV_logistai Afganistane
10. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.