Lt En
logo
lt
en

Štabo aprūpinimo kuopa

Štabo aprūpinimo kuopa

 


Štabo aprūpinimo kuopos uždavinys – užtikrinti vadaviečių įrengimą, vykdyti jų ir GŠB logistinį aprūpinimą, tam kad užtikrinti vadaviečių ir GŠB išsilaikymą.
Štabo aprūpinimo kuopos tikslas – užtikrinti vadaviečių ir bataliono logistinį aprūpinimą, CBRB apsaugą bei bataliono ryšių ir informacinių sistemų funkcionavimą.
Štabo aprūpinimo kuopa savo pajėgumais užtikrina Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos kariuomenės orkestro aprūpinimą transportu ir kitomis priemonėmis. Kuopa aktyviai dalyvauja ir bendruose karių ir civilių organizuojamuose renginiuose, juose taip pat vykdo aprūpinimo funkcijas. 

GŠB ŠAK

GŠB ŠAK GŠB ŠAK