Lt En
logo
lt
en

Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

LKM logo

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla - pirma atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos karinė mokymo įstaiga ir vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės dalinių.
Lietuvos kariuomenės mokyklos tikslas yra organizuoti ir vykdyti krašto apsaugos sistemos tikrosios karo tarnybos ir aktyviojo rezervo karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų valstybių karių profesinį karinį švietimą ir individualų rengimą pagal Lietuvos kariuomenės vado ir Lietuvos kariuomenės pajėgų vadų patvirtintas programas, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus bei sudaryti sąlygas Lietuvos kariuomenės ir užsienio valstybių kariniams vienetams vykdyti pratybas Brigados generolo Kazio Veverskio poligone.
Lietuvos kariuomenės mokyklą sudaro Štabas, Mokymo skyrius, Puskarininkių mokykla, Logistikos mokymo centras, Ryšių ir informacinių sistemų mokymo centras, Parašiutinio rengimo centras, Fizinio rengimo centras, Aprūpinimo tarnyba, Mokomasis batalionas ir Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas.

LKM stendas