Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas – jūrų kpt. Tomas Skurdenis

Gimimo data ir vieta

1975 m liepos 4 d , Pasvalys
 
Išsilavinimas

1997 m.  – Klaipėdos universitetas, Bakalauras, Laivavedys;
1998 m. – Lietuvos Karo akademija, Būrio vado kursas;
2002 m. – JAV pakrančių apsaugos akademija, Tarptautinis Karinio laivyno karininko kursas;
2006 m. – JAV Laivyno koledžas, L-3 lygmens karjeros kursas;
2014 m. – JAV Laivyno koledžas, L-4 lygmens karjeros kursas;
2016 m. – Klaipėdos universitetas, Magistras, Laivų techninė eksploatacija.

Profesinė patirtis

1998 – 1999 –  Aprūpinimo laivo, A41“Vėtra“ navigacinės kovinės dalie vadas-laivo vado padėjėjas;
1999 – 2002 –  Aprūpinimo laivo, A41“Vėtra“ laivo vado pavaduotojas;
2002 – 2005 –  Fregatos, F11“Žemaitis“ laivo vado pavaduotojas;
2005 – 2008 –  Fregatos, F11“Žemaitis“ laivo vadas;
2008 – 2009 –  Karo laivų flotilės štabo S3/7 skyriaus viršininkas;
2009 – 2012 –  Karinių jūrų pajėgų vadovybės štabo viršininko pavaduotojas operacijoms;
2012 – 2013 – Europos Sajungos operacijos ATALANTA, J5 pajėgų planavimo karininkas;
2013 – 2014 – Karinių jūrų pajėgų vadovybės štabo viršininko pavaduotojas operacijoms;
2014 – 2017 – Karo laivų flotilės štabo viršininkas;
2017 – 2019 – Karo laivų flotilės vadas;
2019 – 2023 – NATO Jūrų pajėgų vadavietės išmoktų pamokų skyriaus viršininkas;
2023 – Karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas.

Kariniai laipsniai

1998 – Jūreivis;
1998 – Leitenentas;
2000 – Vyresnysis leitenantas;
2003 – Kapitonas leitenantas;
2008 – Komandoras leitenentas;
2014 – Komandoras;
2023 – Jūrų kapitonas.

Apdovanojimai

2001 – Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;
2003 – Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;
2009 – Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“;
2013 – Europos Sajungos operacijos ATALANTA medalis.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs, dvi dukros.