Lt En
logo
lt
en

Mokymo ir doktrinų valdyba

mdv logo

Mokymo ir doktrinų valdyba

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba (MDV) yra sudedamoji Lietuvos kariuomenės dalis, kurios tikslas – įgyvendinant karinio rengimo politiką krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS) paruošti Lietuvos kariuomenės karius, gebančius vykdyti karines užduotis.

Pagrindiniai MDV uždaviniai vykdyti Lietuvos kariuomenės karių individualųjį rengimą ir organizuoti KAS personalo mokymą, rengti Lietuvos kariuomenės karinės srities doktrininius dokumentus, teikti Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams kolektyvinio rengimo paramą, aprūpinti poligonais, simuliacinėmis sistemomis ir mokymo objektais, prižiūrėti karinių vienetų kolektyvinio rengimo ir kovinių parengčių vertinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

MDV sudaro MDV štabas (doktrinų skyrius, individualiojo rengimo skyrius, kolektyvinio rengimo skyrius, patirties įgijimo ir taikymo skyrius, anglų kalbos testavimo skyrius, G1, G2/5, G4/6), Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas ir Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras.
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas (MP). Pagrindinė Mokomojo pulko užduotis vykdyti Bazinius karinius mokymus,kurių tikslas – parengti Lietuvos kariuomenei karius, gebančius atlikti individualias užduotis taikos ir kovinių veiksmų metu, ugdyti karių savybes ir vertybes, suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų ginklu ginant valstybę.

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla (LKM). Pagrindinė LKM užduotis rengti kareivius ir puskarininkius LKM Puskarininkių mokykloje ir karius, valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį LKM mokymo centruose bei kelti jų kvalifikaciją.

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras (GARKRC). GARKRC tikslas tobulinti, organizuoti ir vykdyti karių kovinį rengimą, individualų karių rengimą tarptautinėms operacijoms, sudaryti sąlygas Lietuvos kariuomenės karinių vienetų mokymams, organizuoti ir vykdyti valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimą. Kovinio rengimo centrui priklauso Pabradės poligonas.