Lt En
logo
lt
en

Logistikos tarnyba

Logistikos tarnyba
 
Logistikos tarnyba organizuoja prekių ir paslaugų KJP veiklai užtikrinti įsigijimą, KJP padalinių ir laivų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis ir įranga, karių ir krovinių pervežimą, karių maitinimą, statinių techninės būklės priežiūrą, remontuoja laivus ir transporto priemones, aprūpina karius apranga.

Logistikos tarnybą sudaro Įsigijimų, Infrastruktūros plėtros ir materialinio aprūpinimo, Ginkluotės, Maitinimo, Aprangos ir ekipuotės, Transportavimo, Autotransporto ir Remonto skyriai. Logistikos tarnyboje tarnauja kariai ir dirba darbuotuojai pagal darbo sutartį.

Vienas svarbiausių ir ypač išsiskiriančių savo jūrine specifika padalinių ne tik KJP, bet ir visoje Lietuvos kariuomenėje yra Remonto skyrius. Jį sudaro Laivų įrangos remonto, Laivų korpusų priežiūros ir Specialiosios įrangos remonto komandos. Skyrius rūpinasi KJP laivų ir katerių įrangos, mechanizmų, ginkluotės, jos sistemų, radijo ir navigacijos įrangos remontu, priežiūra, sandėliuoja laivų atsargines dalis.

Šiuo metu tarnybai vadovauja kmdr. Sergejus Dregvalas.