Lt En
logo
lt
en

Vadas

Karinių jūrų pajėgų vadas – jūrų kpt.  Giedrius Premeneckas

Gimimo data ir vieta
 
1974 m. birželio 4 d., Klaipėda
 
Išsilavinimas
 
1994–1997 m.  baigta Vokietijos karinė jūrų mokykla;
1999 m. – Minų paieškos laivo įgulos kursas Vokietijoje;
2003 m. – Klaipėdos universiteto Jūreivystės institutas, inžinierius laivavedys;
2007–2009 m. – Nacionaliniai generalinio štabo karininkų kursai Vokietijos Bundesvero vadų akademijoje;
2013 m. –  Generolo Jono Žemaičio karo akademija, Politikos mokslų magistras.

Profesinė patirtis
  
1997–1999 m. Fregatos F11 „Žemaitis" raketinės-artilerinės kovinės dalies vadas;
1999–2001 m. Priešmininio laivo M52 „Sūduvis" vado pavaduotojas;
2001–2002 m. Priešmininio laivo M51 „Kuršis" vado pavaduotojas;
2002–2007 m. Priešmininio laivo M51 „Kuršis" vadas;
2009–2012 m. Karo laivų flotilės štabo viršininkas;
2012–2014 m. Vykdantis Karo laivų flotilės vado pareigas;
2014 m. NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų I grupės vadas;
2014–2016 m. Karinių jūrų pajėgų štabo viršininko pavaduotojas operacijoms;
2016–2019 m. Lietuvos gynybos atašė Danijai, Norvegijai, Suomijai ir Švedijai;
2019 m. Karinių jūrų pajėgų vadovybės štabo viršininkas;
2020 m. Karinių jūrų pajėgų vadas.

Kariniai laipsniai

1998 m. – leitenantas;
1999 m. – vyresnysis leitenantas;
2002 m. – kapitonas leitenantas;
2007 m. – komandoras leitenantas;
2013 m. – komandoras;
2019 m. – jūrų kapitonas.

Apdovanojimai

2004 m. Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“ 2004 m. KAS proginis įstojimo į NATO medalis;
2006 m. LR KAS Generolo Jono Žemaičio medalis;
2010 m. Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;
2015 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino  ordino Riterio kryžius (5-ojo laipsnio ordinas).
 
Kita

Užsienio kalbos – anglų, vokiečių, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs.