Lt En
logo
lt
en

Nesklandumai šeimoje

Pagalba išgyvenant šeimos nesklandumus

Patiriate smurtą artimoje aplinkoje:
• patiriant bet kokios formos (fizinį, seksualinį, psichologinį, ekonominį) smurtą teiksime individualias konsultacijas Jums ir Jūsų artimiesiems telefonu, elektroniniu paštu, asmeninių susitikimų metu;
• suteiksime informaciją apie galimybę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą;
• su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderinsime priimtiniausią galimą tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą;
• teikiant pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui ir užtikrinant teikiamos pagalbos efektyvumą ir kompleksiškumą, prireikus bendradarbiausime su Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, savivaldybių įstaigomis, seniūnijomis, NVO, teikiančiomis apnakvindinimo, apgyvendinimo ar kitas būtinas paslaugas, taip pat – su policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis įstaigomis ir institucijomis ir kt.

Patiriate nesutarimus ir (ar) skyrybas šeimoje:
• konsultuosime ir teiksime pagalbą išgyvenant tarpusavio santykių krizę;
• esant poreikiui siųsime pas šeimos terapeutus, mediatorius, paramos grupes šeimoms ir kt. specialistus;
• tarpininkausime tarp NVO bei  valstybinių institucijų teikiančių kompleksines paslaugas šeimai (pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, mokyklinio amžiaus vaikų popamokinės priežiūros paslaugos, individualios ir grupinės konsultacijos bei kt.;
• organizuosime mokymus, paskaitas šeimų tarpusavio santykių stiprinimo temomis. 

Galite kreiptis čia.