Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Sausumos pajėgų Vadovybės štabo viršininkas – pulkininkas Viktoras Bagdonas

Gimimo data ir vieta

1975-10-17, Kaunas

Išsilavinimas, kursai

1994 m. – Kauno 37-oji vidurinė mokykla;
1996 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Motorizuotų šaulių būrio vado kvalifikacija);
2002 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Bakalauras);
2008 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Magistras);
2011 m. – Baltijos gynybos koledžas, Estija (Operacinio lygmens kursai);
2021 m. – JAV Sausumos pajėgų karo koledžas (Magistras, strateginio lygmens kursai).

Profesinė patirtis

1994–1996 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, kariūnas;
1996–1997 m. – Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras, BALTBAT mokomojo būrio vadas;
1997–1998 m. – Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras, mokomosios kuopos vado pavaduotojas;
1998–1999 m. – Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“, LITPLA-7 būrio vadas;
1999–2001 m. – Mokomasis pulkas, 2-asis mokomasis batalionas, 1-osios kuopos vadas;
2001–2003 m. – Mokomasis pulkas, Štabo operacijų (S3) specialistas, skyriaus viršininkas;
2001–2003 m. – Mokymo ir doktrinų valdyba, Doktrinų skyrius, vyresnysis specialistas Sausumos pajėgoms;
2003–2006 m. – Sausumos pajėgų štabas, Operacijų planavimo skyriaus viršininkas;
2006–2009 m. – KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė, štabo viršininkas;
2009–2011 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Kapitonų karjeros kursai, vyresnysis instruktorius;
2011–2015 m. – Daugianacionalinis Šiaurės Rytų korpuso štabas, operacijų karininkas;
2015–2016 m. – LDK Butigeidžio dragūnų batalionas, vadas;
2016–2020 m. – Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“, štabo viršininkas;
Nuo 2021 m. – Sausumos pajėgų Vadovybė, štabo viršininkas.

Tarptautinės misijos

1998 m. – Bosnija ir Hercegovina, būrio vadas;
2008 m. – Afganistanas (Vakarų regioninė vadavietė), J7 skyriaus viršininkas;
2014 m. – Afganistanas (ISAF vadavietė), karinis patarėjas.

Kariniai laipsniai

1996 m. – leitenantas;
1998 m. – vyresnysis leitenantas;
2001 m. – kapitonas;
2005 m. – majoras;
2016 m. – pulkininkas leitenantas;
2021 m. – pulkininkas.

Apdovanojimai

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu, LR KAS medaliu „Už pasižymėjimą“, LK medaliu „Už pasižymėjimą“, LK medaliu „Už pasižymėjimą“ (Bronzos Gedimino stulpai), LK medaliu „Už nuopelnus“, LK pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, LK pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“ (Bronzos Gedimino stulpai), KAS medaliu „Už tarptautines operacijas“, LK medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei, LK pėstininkų brigados „Žemaitija“ garbės ženklu, kitais apdovanojimais.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs. Turi du sūnus.