Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Sausumos pajėgų Vadovybės štabo viršininkas – pulkininkas leitenantas Viktoras Bagdonas

Gimimo data ir vieta

1975-10-17, Kaunas

Išsilavinimas, kursai

1994 m. – Kauno 37-oji vidurinė mokykla;
1996 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Motorizuotų šaulių būrio vado kvalifikacija);
2002 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Bakalauras);
2008 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Magistras);
2011 m. – Baltijos gynybos koledžas, Estija (Operacinio lygmens kursai);
2021 m. – JAV Sausumos pajėgų karo koledžas (Magistras, strateginio lygmens kursai).

Profesinė patirtis

1994–1996 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, kariūnas;
1996–1997 m. – Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras, BALTBAT mokomojo būrio vadas;
1997–1998 m. – Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras, mokomosios kuopos vado pavaduotojas;
1998–1999 m. – Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“, LITPLA-7 būrio vadas;
1999–2001 m. – Mokomasis pulkas, 2-asis mokomasis batalionas, 1-osios kuopos vadas;
2001–2003 m. – Mokomasis pulkas, Štabo operacijų (S3) specialistas, skyriaus viršininkas;
2001–2003 m. – Mokymo ir doktrinų valdyba, Doktrinų skyrius, vyresnysis specialistas Sausumos pajėgoms;
2003–2006 m. – Sausumos pajėgų štabas, Operacijų planavimo skyriaus viršininkas;
2006–2009 m. – KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė, štabo viršininkas;
2009–2011 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Kapitonų karjeros kursai, vyresnysis instruktorius;
2011–2015 m. – Daugianacionalinis Šiaurės Rytų korpuso štabas, operacijų karininkas;
2015–2016 m. – LDK Butigeidžio dragūnų batalionas, vadas;
2016–2020 m. – Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“, štabo viršininkas;
Nuo 2021 m. – Sausumos pajėgų Vadovybės štabo viršininkas.

Tarptautinės misijos

1998 m. įvykdyta misija Bosnijoje ir Hercegovinoje, būrio vadas;
2008 m. – misija Afganistane (Vakarų regioninė vadavietė), J7 skyriaus viršininkas;
2014 m. – misija Afganistane (ISAF Vadavietė), karinis patarėjas.
Kariniai laipsniai
1996 m. suteiktas leitenantas;
1998 m. – vyresnysis leitenantas;
2001 m. – kapitonas;
2005 m. – majoras;
2016 m. – pulkininkas leitenantas.

Apdovanojimai

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu, KAS medaliu „Už tarptautines operacijas“, Lietuvos kariuomenės medaliu „Už pasižymėjimą“, Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“ (Bronzos Gedimino stulpai), kitas apdovanojimais.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs. Turi du sūnus.