Lt En
logo
lt
en

Karinis rengimas

Karinis rengimas

Karinis rengimas Lietuvos kariuomenės Karinėse oro pajėgose (KOP) yra orientuotas į ginkluotą Lietuvos Respublikos gynybą, priimančios šalies paramos užduočių vykdymą ir taikos meto užduotis. KOP kariai nuolat dalyvauja įvairaus lygio taktiniuose mokymuose ir pratybose Lietuvoje bei užsienyje, vykdo užduotis skirtingose tarptautinėse operacijose, rengiasi šalies gynybai bei taikos meto užduočių vykdymui Lietuvoje.

mi8 pratybose 

Pagrindinis KOP tikslas Lietuvos Respublikos oro erdvės saugojimas: stebėjimas, kontrolė ir gynyba, užtikrinant Lietuvos Respublikos ir jos prieigų oro erdvės stebėjimą ir kontrolę, reaguojant į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus oro erdvėje, vykdant oro operacijas ir jas palaikant, turimomis antžeminėmis oro gynybos priemonėmis. Taip pat įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis dalyvauti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbuose, teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.

KOP karinio rengimo planavimo, organizavimo ir kontrolės elementas yra KOP Vadovybės štabas, kuris kovinio rengimo srityje lygiagrečiai bendradarbiauja su NATO sąjungininkais ir kitais tarptautiniais partneriais. Vykdydami karinį rengimą, KOP Vadovybės štabas ir pavaldūs vienetai nuosekliai organizuoja ir vykdo KOP individualų karių bei specialistų ruošimą, jų mokymą bei perkvalifikavimą, taip pat kolektyvinį struktūrinių padalinių mokymą ir rengimą.