Lt En
logo
lt
en

Psichologinė pagalba

Psichologinė parama

Sveiki atvykę į Psichologinės paramos tinklalapį.

Karo psichologų pagrindiniai uždaviniai yra užtikrinti psichologinės pagalbos ir psichologinių paslaugų teikimą kariams ir kitiems asmenims, jų psichikos sveikatos priežiūrą, psichologiškai paruošti karius tarptautinėms operacijoms, palaikyti jų metu ir padėti grįžus prisitaikyti prie namų aplinkos.

Pagalbos besikreipiančių karių duomenys nėra perduodami nei jų vadams ar viršininkams, nei kitiems asmenims (išskyrus grėsmės gyvybei atvejus arba gavus informaciją apie planuojamą nusikaltimą). Psichologinės konsultacijos metu vykstantys pokalbiai lieka tik tarp specialisto ir besikreipiančiojo (konfidencialumo principas). Karo psichologai atviri, pasiruošę padėti, palaikyti, patarti. Visuomet stengiasi ugdyti karių atsparumą gyvenimo ir kovos išbandymams.

Psichologų paslaugų teikimo krašto apsaugos sistemoje mastas:
• Psichologinis konsultavimas (tiesiogiai, interneto ryšio priemonėmis, telefonu ir el. paštu).
• Psichologinių grupių vedimas.
• Paslaugų gavėjų (išskyrus šeimos narius) psichologinis įvertinimas.
• KAS institucijų ir jų padalinių vadovų konsultavimas organizacinės psichologijos klausimais (intervencijų padalinyje planavimas, rekomendacijų pateikimas darbo analizės, personalo atrankos, darbo atlikimo vertinimo, personalo mokymo, darbuotojų motyvavimo, personalo kaitos, komandų formavimo, vadovavimo efektyvumo didinimo ir kitais klausimais).
• KAS institucijų ir jų padalinių organizacinio klimato ir kitų psichologinių organizacijos vystymo ir permainų diegimo, diagnozavimo tyrimų atlikimas, sprendimų, priimtų atlikus diagnozavimo tyrimus, įgyvendinimas, veiksmų rezultatų įvertinimas.
• Paslaugų gavėjų švietimas ir mokymas psichologijos temomis, metodinės medžiagos rengimas.
• Psichologinių krizių prevencija.
• Psichologinė pagalba trauminių įvykių metu ir po jų.

Svarbu:

Vadas privalo rekomenduoti pavaldžiam personalui  kreiptis į psichologą, kai:
• įtaria, kad asmuo gali turėti psichologinių sunkumų, ar pastebi stipriai pasikeitusį jo elgesį, besikartojančius drausmės pažeidimus;
• sužino, kad asmuo panaudojo kovinį ginklą ne mokymo ar pratybų tikslais tarnybos ar darbo metu;
• asmuo įtariamas arba nustatyta, kad jis vartoja psichotropines medžiagas, ar kad jam vystosi priklausomybė

Kai įvyksta trauminis įvykis (pvz., savižudybė ir kt.) Lietuvoje esantiems asmenims psichologų paslaugos tiesiogiai teikiamos kuo skubiau po informacijos gavimo, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas. Tarptautinių operacijų bei specialiųjų misijų rajonuose, kario komandiruotės vietose tarnaujantiems ar dirbantiems asmenims – kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.