Lt En
logo
lt
en

Lietuvos karinės aviacijos administracija

Lietuvos karinės aviacijos administracija (LKAA) yra Lietuvos kariuomenės kanceliarijos struktūrinis vienetas, pagal savo kompetenciją vykdytantis karinės aviacijos, įskaitant antžeminius įrenginius ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą.

LKAA keliami šie uždaviniai:

  • nustatyti karinės aviacijos skrydžių saugos reikalavimus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą aviacinę veiklą vykdančiuose kariniuose vienetuose, eksploatuojant ir prižiūrint karinius orlaivius, aerodromus, aerodromų radionavigacinius ir radiolokacinius įrenginius, radijo ir balso ryšio įrenginius, skrydžių valdymo sistemas, meteorologines sistemas, signalinių žiburių sistemas, orlaivių avarinio stabdymo įrenginius, parašiutus ir parašiutinę įrangą, antžeminę orlaivių techninės priežiūros įrangą ir specialiąją techniką (kariniai orlaiviai, aerodromai ir įranga);
  • vykdyti karinių orlaivių, aerodromų ir įrangos nepertraukiamojo tinkamumo naudoti priežiūrą bei teikti rekomendacijas kariuomenės vadui ar jo įgaliotam asmeniui dėl karinių orlaivių tinkamumo skraidyti, karinės aviacijos skrydžiams vykdyti ir skrydžių saugai užtikrinti skirtų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo ir jų galiojimo terminų nustatymo;
  • licencijuoti Lietuvos karinės aviacijos specialistus ir teikti pasiūlymus kariuomenės vadui ar jo įgaliotam asmeniui išduoti, pratęsti, sustabdyti arba panaikinti karinės aviacijos specialisto licencijų ir pažymėjimų galiojimą arba panaikinti galiojimo sustabdymą; kontroliuoti LR ir užsienio valstybių karinei aviacijai teikiamų paslaugų kokybę;
  • registruoti karinius orlaivius; tirti karinės aviacijos incidentus ir dalyvauti karinės aviacijos avarijų tyrimuose bei vykdyti jų prevenciją.