Lt En
logo
lt
en

Karo kartografijos centras

Karo kartografijos centras

Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras aprūpina Lietuvos kariuomenės dalinius kartografine medžiaga – topografiniais bei specialios paskirties žemėlapiais, GIS duomenimis. KKC atlieka spaudos darbus KAS reikmėms – žemėlapių, žurnalų, plakatų, lankstinukų, brošiūrų, knygų, dokumentų blankų, taikinių leidybą.

KKC tiesiogiai pavaldus Logistikos valdybos vadui. Karo kartografijos centro personalą sudaro profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Šiuo metu Karo kartografijos centrui vadovauja mjr. Rimas Macutkevičius.