Lt En
logo
lt
en

Prieštankinis granatsvaidis AT-4

 

 

AT-4 yra vienkartinis prieštankinis ginklas, gaminamas Švedijoje „SAAB Bofors Dynamics” kompanijoje. AT-4 sukonstruotas bendradarbiaujant su amerikiečių ginklų gamintojais. Šis ginklas buvo sukurtas pakeisti pasenusį amerikiečių prieštankinį granatsvaidį M72 LAW (Light Anti-armour Weapon).

 

AT-4 yra beatotrankis vienkartinis nešiojamasis prieštankinis ginklas. Jo vamzdžio pavidalo korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, ginklo gale pritvirtinta aliumininė reaktyvinė tūta, granatsvaidis gamykloje užtaisomas šaudmenimis, kurių veikimo principas panašus į „Carl Gustaf ” naudojamų šaudmenų. Po šūvio AT-4 korpusas tiesiog išmetamas. Abu AT-4 vamzdžio galai uždengti plastikiniais dangteliais, kurie išmušami šūvio metu. AT-4 granatsvaidžiai turi mechaninius taikiklius. Naudotis šiuo ginklu paprasta, ant korpuso surašyta instrukcija anglų kalba, kaip granatsvaidį paruošti šūviui ir atlikti šūvį.

 

Gaminami trijų pagrindinių modifikacijų granatsvaidžiai AT-4. AT-4 HEAT (High Explosive Anti Tank) su kumuliacinio veikimo šaudmeniu, skirtu pastatuose, bunkeriuose esantiems priešo kariams ir šarvuotai technikai naikinti. Šūvio metu dėl per granatsvaidžio vamzdžio galinėje dalyje esančią reaktyvinę tūtą pasišalinančių perteklinių dujų už granatsvaidininko susidaro pavojinga 20 m. zona. Šioje zonoje negali būti žmonių ar kliūčių (pastatų, sienų, stambių medžių, šlaitų ir pan.), nes įkaitusios dujos gali sužaloti granatsvaidininką ir prie jo esančius karius. Šaudyti iš uždarų erdvių (patalpų, tankaus miško ir pan.) sukurta AT-4 modifikacija AT-4 CS HP (angl. Confined Space High Performance – ribotos erdvės, padidinto galingumo) jo vamzdžio gale sumontuotas įtaisas, perteklinių parako dujų poveikį sumažinantis iki minimumo. Tai šūvio metu susinaikinantis konteineris (maišas-amortizatorius), pripildytas neužšąlančio skysčio, kuris šūvio metu pasišalina per vamzdžio galinę dalį purslų ir garų pavidalu: taip atvėsinamos įkaitusios parako dujos. Nuo kitų AT-4 modelių šis skiriasi ilgiu ir galinės dalies išvaizda. Trečiasis modelis yra AT-4 HEDP LMAW (angl. High Explosive Dual Purpose Light Multi Assault Weapon – kumuliacinis dvigubos paskirties, lengvasis universalus puolamasis ginklas). Šis AT-4 modelis užtaisytas kumuliacine-skeveldrine granata ir turi keitiklį, kuriuo granatsvaidininkas gali nustatyti šaudmens detonavimo momentą, jis gali būti nustatytas kontaktiniu režimu ir sprogti atsitrenkęs į taikinį ar pramušęs taikinio paviršių (pvz., pastato viduje ar bunkeryje). AT-4 HEDP LMAW gali būti naudojamas prieš šarvuotą techniką ir gyvąją jėgą tiek už priedangų, tiek atviroje vietovėje.

 

AT – 4 naudojamas daugelyje NATO ir kitų šalių kariuomenėse.

 

TAKTINIAI-TECHNINIAI DUOMENYS

 

Kalibras

84 mm

Svoris

6,7 kg (HEAT) 7,6 kg (CS HP) 7,5 kg (HEDP LMAW)

Ilgis

1010 mm (HEAT) 1043 mm (CS HP) 1010 mm (HEDP LMAW)

Šaudmens svoris

1,82 kg (HEAT) 1,88 kg (CS HP) 1,8 (HEDP LMAW)

Pradinis granatos greitis

290 m/s (HEAT) 222 m/s (CS HP) 236 m/s (HEDP LMAW)

Efektyvus šūvio nuotolis

300 m (HEAT) 250 m (CS HP) 300 m į techniką, 500 m į pastatus (HEDP LMAW)

Maksimalus šūvio nuotolis

2100 m

Pramušamoji galia

> 400 mm (HEAT) > 500 mm (CS HP) > 150 mm (HEDP LMAW)

Sprogdiklio aktyvavimosi nuotolis

15-40 m (HEAT) 10-20 m (CS HP) 15-40 m (HEDP LMAW)

Eksploatacinė aplinkos temperatūra

nuo – 40 iki + 60 C°