Lt En
logo
lt
en

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM) yra viena iš KJP karininkų rengimo priemonių. Jie organizuojami KJP bendradarbiaujant su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla. Mokymų tikslas – rengti KJP rezervo karininkus. Visiems baigusiems kursus, įskaitoma įskaitoma privalomoji pradinė karo tarnyba ir suteikiama galimybė pradėti karininko karjerą KJP. Šie mokymai organizuojami nuo 1993 m. Daugelis šiuos kursus baigusių karininkų tarnauja KJP padaliniuose.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus gali lankyti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos visų studijų programų studentai. Perėję atranką, jaunuoliai paraleliai su civilinėmis jūrinėmis studijomis kartą per savaitę semiasi specifinių karybos žinių. Šie studentai dalyvauja įvairiose lauko ir jūrinėse pratybose ir atlieka praktiką karo laivuose. Baigę keturis metus trunkančius mokymus ir išlaikę baigiamuosius egzaminus, šių karinių mokymų dalyviai įgyja karinio laivo kovinės dalies (navigacinės arba elektromechaninės) vado kvalifikaciją, gauna Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos patvirtintą Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų baigimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu jiems suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis.

Daugiau informacijos čia.