Lt En
logo
lt
en

Papildomos garantijos NPPKT kariams

Papildomos garantijos NPPKT kariams

Papildomos garantijos NPPKT kariams teikiamos tokiais atvejais:
• kiekvienam NPPKT kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu NPPKT tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas. Išmokos mokamos iš savivaldybių lėšų. Tarpininkausime gaunant šias išmokas iš savivaldybių;
• konsultuosime darbo ir įdarbinimo subsidijavimo klausimais. Darbdaviams, per 3 mėnesius įdarbinusiems NPPKT atlikusius karo prievolininkus, 6 mėnesius mokama subsidija darbo užmokesčiui, neviršijanti 1,5 minimalios mėnesinės algos. Ta pati garantija taikoma asmeniui, kuris atlikęs NPPKT, grįžta į darbą.

Galite kreiptis čia.