Lt En
logo
lt
en

Lietuvos kariuomenės vadas

Lietuvos kariuomenės vadas – generolas Valdemaras Rupšys

Valdemaras Rupšys gimė 1967 m. gegužės 2 d. Šiaulių rajone. Karininko priesaiką tarnauti Lietuvos valstybei davė 1990 m. lapkričio 11 d. pradėjęs tarnybą krašto apsaugos sistemoje. Nuo 1992 m. tarnavo Lauko kariuomenės brigados Šiaulių motodesantinio būrio, po to kuopos vadu.

1996 metais paaukštintas ir paskirtas Šiaulių Kauno kunigaikščio Vaidoto motorizuoto pėstininkų bataliono štabo viršininku-bataliono vado pavaduotoju, vėliau - bataliono štabo Operacijų skyriaus (S3) viršininku.

2001 m. majoras V. Rupšys ėjo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono vado pavaduotojo-štabo viršininko pareigas, o netrukus buvo paskirtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono vadu. Šiose pareigose tarnavo iki 2005 m.

2006 m. pulkininkas leitenantas V. Rupšys paskirtas tarnauti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. 2008 m. lapkričio 24 d. buvo rotuotas į Krašto apsaugos ministerijos Personalo ir socialinės saugos departamentą.

2011 m. V. Rupšiui suteiktas pulkininko laipsnis ir paskirta vadovauti Mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“.

2013 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas į Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriaus pareigas. Už metų, 2014 m. rugsėjo 1 d. paskirtas Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko padėjėju.

2016 m. plk. V. Rupšys paskiriamas eiti Sausumos pajėgų vado pareigas, Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu suteikiamas brigados generolo laipsnis. 2018 m. lapkritį minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-metį V. Rupšiui suteiktas generolo majoro laipsnis.

Nuo 2019 m. liepos 24 d. gen. mjr. Valdemaras Rupšys LR Prezidento dekretu paskirtas eiti Lietuvos kariuomenės vado pareigas.

2019 m. lapkričio 18 d. LR Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė generolo leitenanto karinį laipsnį.

2023 m. liepos 10 d. LR Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė jam aukščiausią – generolo karinį laipsnį.

Valdemaras Rupšys yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Baltijos gynybos koledžą (Estijoje), JAV sausumos karo koledžą.

Ilgametės tarnybos eigoje generolas leitenantas skatintas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Krašto apsaugos sistemos garbės ženklu „Už nuopelnus krašto apsaugai“, Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus“, kitais apdovanojimais, padėkomis, vardinėmis dovanomis.

V. Rupšys yra vedęs žmoną Daivą, turi sūnų Dovydą ir dukrą Austėją.

Laisvalaikiu domisi istorine dokumentika, karo istorija ir kinologija.