Lt En
logo
lt
en

Vyriausiasis puskarininkis

Mokymo ir doktrinos valdybos vyr. puskarininkis – srž. mjr. Aidas Kreivys

Gimimo data ir vieta

1972 m. spalio 1 d.

Išsilavinimas

1993 m. - Puskarininkių mokykla (Danija);
2014 m. - Seržantų majorų akademija (JAV);
Įvairūs kursai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Danijoje, Lietuvoje.

Karinė kvalivikacija

1991 m. - Kario priesaika;
1991-1992 m. - Greito reagavimo brigada, Kauno motodesantinis batalionas, skyriaus vadas;
1992-1993 m. - Greito reagavimo brigada, Kauno motodesantinis batalionas, kuopininkas;
1993-1994 m. - Greito reagavimo brigada, Kauno motodesantinis batalionas, žvalgybos būrys, būrininkas;
1994-1995 m. - Greito reagavimo brigada, Kauno motodesantinis batalionas, žvalgybos būrys, būrio vadas;
1995-1997 m. - Jėgerių batalionas, komandos vadas;
1997-2002 m. - Jėgerių batalionas, komandos vado pavaduotojas;
2002-2005 m. - Jėgerių batalionas, S3 skyrius;
2005 m. - Mokomasis pulkas, kuopininkas;
2005-2008 m. - Mokomasis pulkas, bataliono vyr. puskarininkis;
2008-2013 m. - Mokomasis pulkas, vyr. puskarininkis;
2015-2017 m. - LKM, Puskarininkių mokykla, Profesinio švietimo skyrius, viršininkas;
2017-2021 m. - LKM, Puskarininkių mokykla, viršininkas;
Nuo 2021-04-06 Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vyriausiasis puskarininkis. 

Kariniai laipsniai

1992 m. - Viršila.
1997 m. - Vyresnysis seržantas.
2002 m. - Jaunesnysis puskarininkis.
2003 m. - Puskarininkis.
2011 m. - Viršila.
2016 m. – Seržantas majoras.


Apdovanojimai

Lietuvos Respublikos Prezidento atminimo ženklas už asmeninį indėlį, vystant transatlantinius ryšius stojant Lietuvai į NATO;
Krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“;
Krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“ ženklas 2;
Lietuvos kariuomenės medalis „Už pasižymėjimą“;
Lietuvos kariuomenės medalis „Už pavyzdingą tarnybą“;
Lietuvos kariuomenės medalis „Už pavyzdingą tarnybą“, bronzos Gedimino stulpai;
Lietuvos kariuomenės medalis „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“;
Įvairaus lygmens padėkos, garbės raštai, vardinės dovanos.

Užsienio kalbos

Anglų k., rusų k.