Lt En
logo
lt
en

Vyriausiasis puskarininkis

Mokymo ir doktrinų valdybos vyriausiasis puskarininkis – srž. mjr. Aidas Kreivys

Seržantas majoras Aidas Kreivys gimė 1972 m. spalio 1 d., Jonavoje. Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo tarnauti 1991 metais Kauno mokomajame junginyje, šaulio pareigose. Per savo 30 metų tarnybą Aidas Kreivys užėmė skirtingo lygmens lyderio pozicijas, pradedant nuo skyriaus vado iki Mokymo ir doktrinų valdybos vyriausiojo puskarininkio pareigų.

Nuo 1992 m. iki 2004 m. seržantas majoras Aidas Kreivys tarnavo Vytauto Didžiojo Jėgerių batalione. Šiame batalione jis vykdė skyriaus vado, būrininko, kuopininko, S3 skyriaus patruliavimo instruktoriaus, kovinio rengimo bei operacijų specialisto pareigas. Tarnaudamas Jėgerių batalione jis dalyvavo dviejose misijose: 1999 m. taikos įvedimo misijoje Kosovo provincijoje ir 2002 m. Afganistane, koalicijos pajėgom vykdant operaciją „Tvirta taika“. 2005 m. seržantas majoras buvo perkeltas į Mokomąjį pulką. Čia jis vykdė kuopininko, Pirmojo mokomojo bataliono, o vėliau ir Mokomojo pulko vyriausiojo puskarininkio pareigas. 2015 metais pradėjo tarnybą Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Profesinio švietimo skyriaus viršininko pareigose, vėliau buvo paskirtas į Puskarininkių mokyklos viršininko pareigas, iš kurių 2021 metais perkeltas į Mokymo ir doktrinų valdybos vyriausiojo puskarininkio pareigas.

Seržantas majoras Aidas Kreivys 1993 m. baigė Seržanto kursą Danijoje; 1996 m. – Išgyvenimo kursą Jūrų pėstininkų rengimo centre, JAV; 1997 m. – Būrio vado kursą su britų instruktoriais; 2000 m. – JAV kariuomenės parašiutininkų (static-line) kursą; tais pačiais metais – Karininko patrulio kursą Jėgerių pulke, Danijoje. Taip pat jis baigė Puskarininkių karjeros I-III pakopas Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje, o 2014 m. – Seržantų majorų akademiją, JAV.

Seržantas majoras Aidas Kreivys yra apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidento atminimo ženklu už asmeninį indėlį, vystant transatlantinius ryšius stojant Lietuvai į NATO, krašto apsaugos medaliu už tarptautines misijas, kariuomenės medaliu „Už pasižymėjimą“, pajėgų medaliu „Už nepriekaištingą tarnybą“, taip pat NATO medaliu už tarptautinę misiją Kosovo provincijoje.