Lt En
logo
lt
en

Simboliai

Karinių jūrų pajėgų tradicijos ir simboliai

Šūkis – „Jūrinės valstybės labui!“

Karinių jūrų pajėgų ženklas

Lietuvos karinių jūrų pajėgų vėliava

Lietuvos kariuomenės KJP, kaip daugelis jūrinių valstybių kariniai laivynai, turi savitas tradicijas ir simbolius.
Karininko kardas. Karininko kardas – karininko tarnybos KJP pripažinimas, kariškos garbės, pasirengimo kovinėms užduotims ir Tėvynės gynybai simbolis. Karininkų kardus gauna visi užsienio karinių jūrų mokyklų absolventai. Kitiems gerai tarnaujantiems KJP karininkams kardai įteikiami tarnybos metu. Kaip reprezentacinis simbolis kardas nešiojamas iškilmingose rikiuotėse prie ceremonijų uniformos.

Laivo vimpelas. Laivo vimpelas – ilga, į galą dažniausiai siaurėjanti miniatiūrinė vėliava, naudojama kariniame laivyne. Ji nurodo, kad laivas priklauso KJP ir yra pasirengęs vykdyti užduotis. Tai – teisės valdyti laivą simbolis, kurį KJP vadas įteikia laivo vadui. Vimpelas pastarajam atiduodamas baigus tarnybą laive, o jį keičiančiam vadui įteikiamas naujasis.

Tifonas. Tifonas – tai garsinis prietaisas, skirtas signalizuoti kitiems laivams jūroje per rūką arba siekiant atkreipti dėmesį ir įspėti apie savo ketinimus. Laikantis tradicijų Lietuvos kariuomenės KJP, baigiantis tarnybą laive laivo vadas būna pagerbtas gaudžiančiais visų KJP laivų tifonų signalais.

Pagarbos atidavimas vėliavai. Kiekvienas kariškis, lipdamas trapu į karinį laivą (Lietuvos ar užsienio) ir prieš žengdamas ant laivo denio, privalo pasisukti į laivo gale plevėsuojančią valstybinę ar tos šalies karinio laivyno vėliavą ir atiduoti jai pagarbą. Išlipant taip pat atiduodama pagarba vėliavai.