Lt En
logo
lt
en

Patyrus traumą

Socialinė pagalba patyrus traumą ar sužeidimą

Patyrėte traumą ar sužeidimą tarnybos metu (jei sutriko sveikata dėl tarnybinių užduočių vykdymo):
• teiksime individualias konsultacijas Jums ir Jūsų artimiesiems telefonu, elektroniniu paštu, asmeninių susitikimų metu;
• informuosime privalomojo sveikatos draudimo, piniginių išmokų ir kompensacijos dėl patirto sveikatos sutrikimo, sveikatos priežiūros paslaugų Lietuvoje išmokėjimo, gydymo užsienio įstaigose išlaidų, ortopedijos priemonių ir neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo klausimais;
• konsultuosime dėl reikiamų dokumentų pateikimo (Materialinių pašalpų komisijai, Tarnybinių tyrimų komisijai, Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijai ir kt.);
• tarpininkausime  kreipiantis į gydymo, reabilitacijos, Teritorines ligonių kasas ir kt. institucijas, specialistus;
• atstovausime esant poreikiui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, Gydytojų konsultacinėje komisijoje ar kt. komisijose;
• esant poreikiui palydėsime į gydymo ir kt. institucijas;
• aplankysime gydymo, reabilitacijos institucijose ir namuose;
• spręsime sužeistų karių klausimus Paramos sužeistiems kariams koordinavimo grupėje;
• organizuosime sužeistiems ir traumas patyrusiems kariams, taip pat ir jų šeimos nariams kasmetinius susitikimus, renginius;
• teiksime socialines paslaugas ir išėjus Jums į atsargą, dimisiją, jei buvote sužeistas dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu.

Galite kreiptis čia.