Lt En
logo
lt
en

Oro gynybos batalionas

OGB logo

Oro gynybos batalionas

Oro gynybos batalionas – Karinių oro pajėgų dalinys, įkurtas 2000 m. rugsėjo 1 d. ir dislokuotas Radviliškio mieste. Batalione naudojamos modernios raketinės oro gynybos sistemos NASAMS, RBS70, STINGER, GROM bei apžvalgos radarai SENTINEL ir GIRAFE MK IV.

Pagrindinis bataliono uždavinys – sausumos pajėgų vienetų apsauga nuo antpuolių iš oro ir strateginių objektų oro gynyba.

OGB radaras  OGB radaras Sentine

OGB_stinger  OGB

Batalionas įsikūręs istorinėje vietoje ir istoriniuose pastatuose. Čia 1919 m. lapkričio 21–22 d. vyko kautynės su bermontininkais, teritorija jau prieškario Lietuvoje buvo naudojama kariuomenės tikslams.

OGB_istorine  OGB
Dabartinėje bataliono nuolatinės dislokacijos vietoje nuo 1935 m. rugpjūčio mėn. tarnavo virš tūkstančio Šarvuočių rinktinės ir II-ojo inžinerijos bataliono karių. 1935 m. į Radviliškį iš Kauno perkelta Šarvuočių rinktinė (prancūziški tankai FT17, angliški Vickers bei švediški šarvuočiai Landsverk). Apie 1936 m. netoli Linkaičių buvo dislokuoti Priešlėktuvinės rinktinės padaliniai.

OGB_sena foto_priešlėktuvinė  OGB sena


2015 m. rugpjūčio 18 d. batalione buvo paminėtas istorinių kareivinių 80-metis. Šiai progai įamžinti buvo atidengtos istorinio turinio lenteles, kuriose atvaizduoti 1935 m. įsikūrusių dalinių specializacijų ženklai, simboliai, šūkis, pavadinimas ir trumpas informacinis tekstas. Prie lentelių stovėjo garbės sargyba, kurią sudarė prieškario uniformą apsirengęs karys ir modernią ekipuotę dėvintis bataliono karys.

OGB  OGB