Lt En
logo
lt
en

Vadas

Karo policijos vadas – plk. ltn. Raimondas Ivanauskas

Gimimo metai

1973 01 12

Išsilavinimas

1994 m. baigė Karo mokyklą;
1996 m. baigė anglų kalbos karinių vertėjų kursus Danijoje;
1997 m. baigė Jungtinių Tautų stebėtojų kursus Suomijoje;
1999 m. baigė Jungtinių Tautų štabo karininkų kursus Švedijoje;
2002 m. baigė karybos bakalauro studijas Lietuvos karo akademijoje;
2005 m. baigė Baltijos gynybos koledžą, Jungtinės vadavietės ir Generalinio štabo kursus.

Apdovanojimai

1994 m. JT Apsaugos vado JT medalis „Už tarnybą JT“
2003 m. LR Prezidento atminimo ženklas „Už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius bei LR pakvietimo į NATO proga“.
2004 m. krašto apsaugos ministro medalis „Už tarptautines operacijas“.
2008 m. Taikos palaikymo operacijų departamento medalis „Už ypatingus nuopelnus tarnybai Jungtinių Tautų paramos misijos Afganistane metu“.
2008 m. Lietuvos kariuomenės vado medalis „Už asmeninį pasiaukojimą atliekant tarnybines pareigas ekstremaliomis sąlygomis, pasižymėjimą ir puikų Lietuvos kariuomenės atstovavimą JTO paramos misijoje Afganistane“.
2019 m. Lietuvos kariuomenės vado medalis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga „Už reikšmingą indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę“.
2020 m. Lietuvos kariuomenės vado medalis (Bronzos Gedimino stulpai) „Už ypatingą pasižymėjimą ekstremalios situacijos (COVID-19 pandemijos) metu“.

Profesinė patirtis

1992 m. paskirtas Motopėstininkų būrio vadu;
1995 m. paskirtas Lietuvos karo akademijos kuopos vadu;
1997 m. rugpjūčio mėnesį paskirtas į SFOR Lietuvos kontingento ryšio karininko pareigas Danijos bataliono sudėtyje;
1998m. paskirtas į Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Integracijos į NATO skyrių;
Nuo 2000 m. iki 2004 m. paskirtas į vyr. specialisto pareigas Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje Bendradarbiavimo su NATO skyriuje;
2005 m. paskirtas Lietuvos karo akademijos Vytauto Didžiojo kapitonų kursų vyr. instruktoriumi;
2007 m. paskirtas į Jungtinių Tautų misijos Afganistane UNAMA patarėjo pareigas Šiaurės rytų regione;
2008 m. rugsėjo mėn. paskirtas į Jonušo Radvilos mokomojo pulko bataliono vado pareigas;
2010 m. vadovavo Lietuvos ginkluotės kontrolės ir verifikacijos skyriui;
2014 m. paskirtas į Lietuvos kariuomenės Atstovavimo grupės Nacionalinio karinio atstovo pavaduotojo NATO ir Sąjungininkų vyriausiojoje vadavietėje pareigas;
Nuo 2017 m. paskirtas į Lietuvos kariuomenės Gynybos štabą, Karinio bendradarbiavimo skyriaus viršininko pareigas;
Nuo 2018 m. paskirtas į NATO Priešakinių pajėgų integravimo vieneto vado pavaduotojo pareigas;
Nuo 2021 m. liepos 13 d. paskirtas į Lietuvos kariuomenės Karo policijos vado pareigas.

Kariniai laipsniai

1992 m. leitenanto laipsnis;
1996 m. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis;
1998 m. suteiktas kapitono laipsnis;
2004 m. suteiktas majoro laipsnis;
2012 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

Tarptautinės misijos

1994 m. rugpjūčio 8 d. paskirtas į taikos palaikymo centrą ir su pirmuoju Lietuvos karių būriu LITPLA 1 išvyko į pirmąją Lietuvos tarptautinę misiją Jungtinių tautų pajėgose (UNPROFOR), Danijos kontingento sudėtyje, Kroatijoje.
1997 m. rugpjūčio mėnesį paskirtas į SFOR Lietuvos kontingento ryšio karininko pareigas Danijos bataliono sudėtyje.
Nuo 2000 m. birželio mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Europos saugumo bendradarbiavimo misijoje Gruzijoje, sienos stebėjimo misijoje.
Nuo 2007 m. iki 2008 m. paskirtas į Jungtinių Tautų misijos Afganistane UNAMA patarėjo pareigas Šiaurės rytų regione.