Lt En
logo
lt
en

Vadas

Karo policijos vadas – plk. ltn. Raimondas Ivanauskas

Gimimo metai

1973 01 12

Išsilavinimas

1994 m. baigė Karo mokyklą;
1996 m. baigė anglų kalbos karinių vertėjų kursus Danijoje;
1997 m. baigė Jungtinių Tautų stebėtojų kursus Suomijoje;
1999 m. baigė Jungtinių Tautų štabo karininkų kursus Švedijoje;
2002 m. baigė karybos bakalauro studijas Lietuvos karo akademijoje;
2005 m. baigė Baltijos gynybos koledžą, Jungtinės vadavietės ir Generalinio štabo kursus.

Apdovanojimai

1994 m. JT Apsaugos vado JT medalis „Už tarnybą JT“;
2003 m. LR Prezidento atminimo ženklas „Už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius bei LR pakvietimo į NATO proga“;
2004 m. krašto apsaugos ministro medalis „Už tarptautines operacijas“;
2008 m. Taikos palaikymo operacijų departamento medalis „Už ypatingus nuopelnus tarnybai Jungtinių Tautų paramos misijos Afganistane metu“;
2008 m. Lietuvos kariuomenės vado medalis „Už asmeninį pasiaukojimą atliekant tarnybines pareigas ekstremaliomis sąlygomis, pasižymėjimą ir puikų Lietuvos kariuomenės atstovavimą JTO paramos misijoje Afganistane“;
2019 m. Lietuvos kariuomenės vado medalis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga „Už reikšmingą indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę“;
2020 m. Lietuvos kariuomenės vado medalis (Bronzos Gedimino stulpai) „Už ypatingą pasižymėjimą ekstremalios situacijos (COVID-19 pandemijos) metu“.

Profesinė patirtis

1992 m. paskirtas Motopėstininkų būrio vadu;
1995 m. paskirtas Lietuvos karo akademijos kuopos vadu;
1997 m. rugpjūčio mėnesį paskirtas į SFOR Lietuvos kontingento ryšio karininko pareigas Danijos bataliono sudėtyje;
1998m. paskirtas į Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Integracijos į NATO skyrių;
Nuo 2000 m. iki 2004 m. paskirtas į vyr. specialisto pareigas Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje Bendradarbiavimo su NATO skyriuje;
2005 m. paskirtas Lietuvos karo akademijos Vytauto Didžiojo kapitonų kursų vyr. instruktoriumi;
2007 m. paskirtas į Jungtinių Tautų misijos Afganistane UNAMA patarėjo pareigas Šiaurės rytų regione;
2008 m. rugsėjo mėn. paskirtas į Jonušo Radvilos mokomojo pulko bataliono vado pareigas;
2010 m. vadovavo Lietuvos ginkluotės kontrolės ir verifikacijos skyriui;
2014 m. paskirtas į Lietuvos kariuomenės Atstovavimo grupės Nacionalinio karinio atstovo pavaduotojo NATO ir Sąjungininkų vyriausiojoje vadavietėje pareigas;
Nuo 2017 m. paskirtas į Lietuvos kariuomenės Gynybos štabą, Karinio bendradarbiavimo skyriaus viršininko pareigas;
Nuo 2018 m. paskirtas į NATO Priešakinių pajėgų integravimo vieneto vado pavaduotojo pareigas;
Nuo 2021 m. liepos 13 d. paskirtas į Lietuvos kariuomenės Karo policijos vado pareigas.

Kariniai laipsniai

1992 m. leitenanto laipsnis;
1996 m. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis;
1998 m. suteiktas kapitono laipsnis;
2004 m. suteiktas majoro laipsnis;
2012 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

Tarptautinės misijos

1994 m. rugpjūčio 8 d. paskirtas į taikos palaikymo centrą ir su pirmuoju Lietuvos karių būriu LITPLA 1 išvyko į pirmąją Lietuvos tarptautinę misiją Jungtinių tautų pajėgose (UNPROFOR), Danijos kontingento sudėtyje, Kroatijoje;
1997 m. rugpjūčio mėnesį paskirtas į SFOR Lietuvos kontingento ryšio karininko pareigas Danijos bataliono sudėtyje;
Nuo 2000 m. birželio mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Europos saugumo bendradarbiavimo misijoje Gruzijoje, sienos stebėjimo misijoje;
Nuo 2007 m. iki 2008 m. paskirtas į Jungtinių Tautų misijos Afganistane UNAMA patarėjo pareigas Šiaurės rytų regione.