Lt En
logo
lt
en

Tarptautinės operacijos

Dalyvavimas Europos Sąjungos karinėse operacijose 

                                                                                                                                                                                                                             

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų kariai kartu su kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų kariais dalyvauja Europos Sąjungos vadovaujamose tarptautinėse specializuotose karinėse operacijose jūroje.

Lietuva prie ES operacijos „Atalanta“ prisideda nuo 2011 m., periodiškai skirdama 15 karių indėlį: 1 karininkas nuolat tarnauja operacijos vadavietėje Rotoje (Ispanijoje), o Autonominės laivų apsaugos grupės (ALAG) ir Nacionalinės paramos elementai 3–4 mėn. laikotarpiui skiriami periodiškai. Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. pabaigos iki gruodžio 31 d. Pasaulinės maisto programos laive buvo dislokuota penktoji ALAG, sudaryta iš 12 karių, o 2 kariai Džibutyje vykdė nacionalinės paramos užduotis. Iš viso šioje operacijoje jau sudalyvavo apie 100 Lietuvos karių. ES jūrų operacijoje ATALANTA (angl. EU Naval Counter–Piracy Operation ATALANTA) šiuo metu dalyvauja 2 kariai: vienas  karininkas operacijos vadavietėje Rotoje (ESP) ir 1 logistikos ekspertas Džibutyje esančiame operacijos logistinės paramos vienete (angl. Support Element Atalanta). 2021 m. I ketv. pabaigoje planuojama į operaciją skirti šeštąją Autonominę laivo apsaugos grupę. Galiojantis LR Seimo mandatas – iki 30 karių ir civilių.

Nuo ES operacijos „SOHPIA“ pradžios 2015 m. iki jos pabaigos 2020 m. kovo mėn. Lietuvos kariuomenė dalyvavo prieš neteisėtą žmonių gabenimą iš Afrikos žemyno į Europą nukreiptoje Europos Sąjungos karinėje operacijoje „Sophia“ Viduržiemio jūroje, taip pat vykdant ginklų embargą Libijai.

Vadovaujant KJP karininkams buvo suformuotos trys Lietuvos kariuomenės Laivų apžiūros grupės (LAG) (po 12 karių) iš KJP karių kartu su priskirtais Karo policijos, Specialiųjų operacijų pajėgų kariais. Jos skirtingais laikotarpiais (2017 m. – LAG-1 ir LAG-2; 2018 m. – LAG-3) dalyvavo operacijoje „Sophia“. Per operacijas Lietuvos kariai buvo dislokuoti Vokietijos karinio laivyno aprūpinimo ir koviniuose laivuose, kurie patruliavo Viduržiemio jūroje netoli Libijos. LAG grupės iš Vokietijos karinių laivų vykdė įtarimą keliančių laivų patikras, sulaikė daug žmonių, jūros keliu plaustais nelegaliai pervežamų į Europą, konfiskavo didelius kiekius ginklų ir amunicijos kontrabandos.

Lietuvos indėlis į operaciją „SOPHIA“. Lietuvos kariai operacijoje „SOPHIA“ dalyvavo nuo jos aktyvavimo pradžios – 2015 m. vasaros. Periodiškai skyrė štabo karininkus į Pajėgų vadavietę laive (2016–2019 m.) ir Laivų apžiūros grupes (2017–2019 m.) Vokietijos karinio laivyno laivuose. Iš viso šioje operacijoje sudalyvavo apie 50 LK karių.

Lietuvos indėlis į operaciją „IRINI“. Šiuo metu operacijos „IRINI“ vadavietėje Romoje tarnauja 1 Lietuvos kariuomenės karininkas. Planuojama, kad Lietuva skirs į operaciją „Irini“ štabo karininkus ir Laivų apžiūros grupes (LAG), dislokuotas Vokietijos kariniame laive. Vokietija yra pateikusi siūlymą priimti LK LAG (12 karių) savo kariniame laive 2021 m. pradžioje (kovo–birželio mėn.). Priešmisijinį karių rengimą Vokietija siūlo kartu organizuoti 2021 m. pradžioje (I ketv.), o vėliau vykti į ES operacijos rajoną vykdyti operacijos užduočių.