Lt En
logo
lt
en

Lengvieji 60 mm minosvaidžiai

Lengvasis 60 mm minosvaidis yra kuopos netiesioginės ugnies palaikymo ginklas, skirtas pėstininkų padaliniams paremti, taip pat priešo gyvajai jėgai ar silpnai įrengtiems įtvirtinimams naikinti. Šis ginklas šaudo minomis. Paprastai minosvaidžiai susideda iš taikymosi įtaiso, vamzdžio, dvikojo ar trikojo lafeto (atramos kojelių) ir atraminės plokštės (į ją įstatomas vamzdžio drūtgalis). Minosvaidžiu šaudoma stačia trajektorija, o kai kurių modelių lengvaisiais minosvaidžiais galima šaudyti ir plokščia trajektorija. Todėl kai kurių modelių lengvieji minosvaidžiai turi po du taikymosi įtaisus – šaudyti stačia ir plokščia trajektorijomis.

 

Lengvieji minosvaidžiai yra pėstininkų kuopos ginkluotėje. Jie paremia pėstininkų veiksmus puolant ar kito pobūdžio operacijose: suteikia didesnę ugnies galią, nei jos turi pėstininkų padaliniai. Dėl minosvaidžių gebėjimo šaudyti stačia trajektorija labai pagerėja šio ginklo ugnies pozicijos maskavimas. Dėl šios savybės lengvieji minosvaidžiai ypač efektyvūs kovos mieste ir raižytos vietovės sąlygomis, minosvaidžiai gali taikliai šaudyti virš kliūčių (namų, kalvų, savų padalinių ir pan.), daugelis kitų paramos ginklų to padaryti negali. Minosvaidį užmaskuoti galima uždarose ugnies pozicijose (atvirkštiniai šlaitai, slėniai, gilūs apkasai ir pan.). Atvirose pozicijose minosvaidis statomas tik šaudant plokščiąja trajektorija ir puolimo metu, kai kovos aplinkybės reikalauja nedelsiant paleisti ugnį, o vietovėje nėra priedangų. Užtaisant minosvaidį mina stabilizatoriumi nuleidžiama žemyn į vamzdžio žiotis. Veikiama savo svorio mina šliaužia vamzdžio kanalu žemyn ir kapsule atsitrenkia į daužiklį. Daužiklis pramuša uždegimo užtaiso kapsulę ir minosvaidis iššauna.

 

Iš minosvaidžių yra šaudoma trijų tipų minomis: skeveldrinėmis-fugasinėmis, dūminėmis, šviečiamosiomis. Taip pat gali būti naudojamos padegamosios, o mokymo tikslais – mokomosios minos. Fugasinės minos naikina priešo gyvąją jėgą ir fortifikacinius įtvirtinimus skeveldromis ir sprogimo banga. Dūminėmis minomis sukuriama tirštų dūmų uždanga, kai reikia pridengti savų karių ar technikos perdislokavimą vykstant mūšiui. Šviečiamosios minos skirtos paremti naktinį mūšį ir palengvinti vietovės stebėjimą naktį. Po šūvio užpakalinė korpuso dalis atsiskiria nuo priekinės išmesdama degantį fakelą, kuris paskui nusileidžia su parašiutu. Minos yra žymimos skirtingais indeksais ir spalvomis. Visų tipų minos turi padegamąjį užtaisą ir papildomus šešis lygiasvorius parako maišelius. Padegamasis užtaisas reikalingas minai iššauti, o papildomi parako maišeliai suteikia minai papildomą greitį, priklausomai nuo reikalingo nuotolio. Jie yra tvirtinami ant stabilizatoriaus vamzdelio.

 

Lietuvos kariuomenė turi Bulgarijoje pagamintų M-60, JAV gamybos M-19 ir lenkiškų LM 60 mm lengvųjų minosvaidžių.

 

TAKTINIAI-TECHNINIAI DUOMENYS

 

Kalibras

60 mm

Ilgis

815 mm – 1000 mm (priklausomai nuo modelio)

Svoris

17, 3 kg – 21, 3 kg (priklausomai nuo modelio)

Greitošauda

10 šūv./min. – 30 šūv./min.

Minimalus šūvio nuotolis

100 m – 150 m (priklausomai nuo modelio)

Maksimalus šūvio nuotolis

1600 m – 3130 m (priklausomai nuo modelio)