Lt En
logo
lt
en

Prieštankinis granatsvaidis M72 LAW

M72 LAW, tai Jungtinių Amerikos Valstijų ir dar keliolikos kariuomenių naudojamas prieštankinis vienašūvis granatsvaidis. Šio ginklo atsiradimo pradžia siejama su dvidešimo amžiaus septintuoju dešimtmečiu, tačiau jis nuolatos yra modifikuojamas ir atnaujinamas. Lietuva naudoja M-72A2 modfikacijos prieštankinį granatsvaidį, tai M72 LAW trečios kartos ginklas.

M-72A2 modifikacijoje yra naudojama reaktyvinė granata, kuri gali pramušti iki 30 cm plieno šarvą, taip pat ji efektyvi sunaikinti įvairius bunkerius ar įtvirtinimus. A2 prieštankinio granatsvaidžio modifikacija sudaro du sujungti stiklo pluošto vamzdžiai, kurių viduje yra kovinis šaudmuo - reaktyvinė granata. Šis prieštankinis granatsvaidis parengiamas šūviui staigiu judesiu išskleidžiant teleskopinį vamzdį, tokiu būdu ginklas pailgėja nuo 60 iki 88 centimetrų. Išjungus saugiklį - ginklas parengtas naudoti.

Ginklo viduje esanti reaktyvinė granata susideda iš sprogiojo mišinio ir vario kūgio. Reaktyvinės granatos pirmgalyje stovi detonatorius, kuris pataikius į taikinį, aktyvuoja sprogujį mišinį, o jo veikiamas vario kūgis išsiverčia ir pramuša šarvą. Granata skrieja varoma sauso kuro, o jos skrydį stabilizuoja šeši uodegos sparneliai.

Šio ginklo paskirtis naikinti priešo šarvuotą ir nešarvuotą transporto techniką, taip pat įvairaus tipo fortifikacijas

TAKTINIAI-TECHNINIAI DUOMENYS

 

Šovinys 66 mm
Granatsvaidžio svoris 2,3 kg
Raketos svoris 1,8 kg
Ilgis 60 - 88 cm
Maksimalus šūvio nuotolis 300 m