Lt En
logo
lt
en

Brigada „Geležinis Vilkas“

 

Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“

Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ – Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetas.

Pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“ (PB „Geležinis Vilkas“) šiuo metu sudaro: brigados Vadovybė su priskirtomis Ryšių, Štabo, Prieštankie bei Žvalgybos kuopomis. Jai priskirti septyni batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų (Rukla), Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų (Alytus), Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos (Rukla) ir Logistikos batalionai (Rukla) bei NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė (Rukla).

Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ kartu su Didžiojo Lietuvos etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“ sudaro Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų pagrindą. Brigados kariai nuolat dalyvauja įvairaus lygio taktiniuose mokymuose bei pratybose Lietuvoje ir už jos ribų, vykdo užduotis skirtingose tarptautinėse operacijose, rengiasi šalies gynybai bei taikos meto užduočių vykdymui Lietuvoje. Brigados padaliniai rotacijos principu budi NATO greitojo reagavimo pajėgose ir Europos Sąjungos kovinėse grupėse.

Brigadai „Geležinis Vilkas“ šiuo metu vadovauja pulkininkas Aurelijus Motiejūnas.

Plačiau apie Pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“ skaitykite leidinyje apie ją.