Lt En
logo
lt
en

Netekus artimojo

Pagalba netekus artimojo

Jei netekote artimojo, galite susisiekti su socialiniu vadybininku:
• konsultuosime dėl materialinės pašalpos skyrimo iš LR KAM lėšų mirus šeimos nariui: tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), taip pat išlaikytiniams, kurių globėju ar rūpintoju buvote;
• konsultuosime apie „Sodros“ ir savivaldybės pagal gyvenamąją vietą skiriamas išmokas netekus artimojo: laidojimo pašalpą, našlių pensiją, socialinio draudimo našlaičių pensiją, šalpos našlaičių pensiją, vienkartinę arba periodinę draudimo išmokas apdraustajam mirus, paramą mirusiųjų užsienyje palaikams pervežti;
• teiksime individualias konsultacijas Jums ir Jūsų artimiesiems telefonu, elektroniniu paštu, asmeninių susitikimų metu;
• esant poreikiui padėsime surasti reikiamus specialistus Jums ar Jūsų artimiesiems KAM sistemoje arba už jos ribų: psichologą, psichoterapeutą ir kt.

Galite kreiptis čia.