Lt En
logo
lt
en

DUK

Šiame skyrelyje pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, kuriuos gauname iš žiniasklaidos arba visuomenės. Klausimus ir atsakymus nuolat pildome ir atnaujiname.

 COVID-19 IR TARNYBA

Kokios saugumo priemonės taikomos kariams vykstant atostogauti ir grįžtant atgal į dalinį?
1. Išleidžiant NPPKT karius  atostogų visi bus instruktuojami dėl privalomų ir rekomenduojamų saugos priemonių laikymosi: kaukių dėvėjimo, rankų higienos, prekybos centrų vengimo, nevykimo pakeleivingais automobiliais, nebūtinų socialinių kontaktų vengimo bei 2 metrų atstumo laikymosi.
2. Atostogoms išleidžiami NPPKT kariai atostogų laikotarpiui bus aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
3. Kariai iš tarnybos vietos ir atgal galės vykti nuosavu automobiliu (viename automobilyje galės važiuoti tik tarnaujantys tame pačiame dalinyje), taip pat karius pasiimti iš tarnybos vietos ir parvežti atgal galės šeimos narys.
4. Grįžusių į tarnybos vietą NPPKT karių lauks sveikatos patikrinimas greitaisiais COVID-19 antigeno testais, gavus teigiamą atsakymą karys (-ė) bus nedelsiant izoliuojami ir testuojami molekuliniu PGR testu. Taip pat visiems grįžusiems kariams bekontakčiu termometru pamatuoja kūno temperatūrą ir apklausiami, ar nejaučia ūmiam susirgimui būdingų simptomų (kosulys, apsunkintas kvėpavimas, gerklės, raumenų skausmas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas).
5. Grįžusiems kariams 14 dienų laikotarpiui bus taikoma izoliacija nuo dalinyje likusių karių.

Ar LK vykdomas karinis rengimas ir ar tai nėra apribojimų pažeidimas?
Karinis rengimas yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės užduotis taikos metu, todėl, net ir esant sudėtingai situacijai šalyje, jis vyksta griežtai pagal karinio rengimo planą. Siekiant užkirsti kelią COVID-19 pandemijai kariniam rengimui pritaikyti tam tikri su saugumu susiję apribojimai - kariai mokymuose dalyvauja nedideliais padaliniais, patalpoms taikomas dezinfekavimas ir vėdinimas, NPPKT kariai tarnybą atlieka tik su priskirtais profesionalais. Vykdant tam tikras užduotis, kai karinių užduočių atlikimui reikalingas didesnis karių kiekis, kariai testuojami iš anksto, kad būtų užkardytas viruso plitimas.

Ar karys vykdamas atostogų galės patekti į kitą savivaldybę?
Kariai, vykdami atostogų, galės patekti į tą savivaldybę, kurioje turi būti pagal nustatytus apribojimus (deklaruota gyvenamoji vieta/turimas nekilnojamasis turtas). Atvykus į priklausančią savivaldybę kariams bus taikomi tie patys apribojimai, kurie šiuo metu galioja visiems Lietuvos gyventojams.

Ar galima kariams perduoti siuntinius?
Didžiojoje dalyje karinių dalinių galima, tačiau siuntinių priėmimo tvarka kiekviename kariniame dalinyje dėl skirtingos rizikos yra tvirtinama atskirai. Dėl konkrečių sąlygų prašome susisiekti su kariu, kuriam norite perduoti siuntinį arba kontaktiniu asmeniu kariniame dalinyje, kuriame tarnauja karys.

Kaip kariuomenė prisideda prie COVID-19 suvaldymo šalyje?
Lietuvos kariuomenė kovoje su COVID-19 dalyvauja nuo pat pandemijos pradžios. Šiuo metu 70 Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių padeda Nacionalinio visuomenės sveikatos centro padaliniams Vilniuje bei Alytuje ir Panevėžyje, o didžiuosiuose šalies miestuose kartu su policijos pareigūnais kasdien patruliuoja iki 50-ties Lietuvos kariuomenės karo policininkų.

Kodėl karantino metu matau Karo policiją šalia įprastų policijos pareigūnų?
Nuo gruodžio 17 d. viešosiose erdvėse patruliuojantiems policijos pareigūnams padėti kasdien skiriama iki 25 Lietuvos kariuomenės Karo policijos ekipažų. Pagalba civilinei policijai skiriama reaguojant į Vidaus reikalų ministerijos prašymą ir yra teikiama vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 18 straipsniu „Kariuomenės pagalba kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms". Šiai užduočiai skiriami karo policininkai kartu su policija patruliuos didžiuosiuose šalies miestuose ir padės kontroliuoti karantino reikalavimų laikymąsi. Kasdien policijos pareigūnams talkins iki 50 karo policininkų.

Ar 2022 m. šaukimas vyks ir kokiu grafiku?
Šauktinių tarnyba yra nacionalinio saugumo garantas, kuris padeda užtikrinti spartų Lietuvos kariuomenės pajėgų komplektavimą ir kariuomenės rezervo didinimą, todėl net ir sudėtinga epidemiologinė situacija šalyje negali pertraukti ar sustabdyti šio proceso. 2022 m. karo prievolininkų sąrašai buvo sudaryti sausio 6 dieną - atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pašaukta per 3800 jaunuolių.
Karo prievolininkams, pageidaujantiems pradėti atrankos procedūras ar gavusiems šaukimo nurodymus rekomenduojama pirmiausia susisiekti su atitinkamu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu telefonu, o reikiamus dokumentus (pvz. mokslo pažymas, prašymus dėl tarnybos atidėjimo ar tarnybos atlikimo) teikti elektroniniu arba paprastu paštu.
Karinės medicinos ekspertizės komisijos pakomisių veikla karantino metu nėra stabdoma. Komisijose dirbantis personalas ir toliau vykdys karo prievolininkų sveikatos patikrinimus maksimaliai laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų.
Rekomenduojama karo prievolininkams, atvykstantiems pasitikrinti sveikatos į pakomises iš kitų rajonų, turėti su savimi šaukimo nurodymą, kuriame būtų visa aktuali informacija apie numatomą sveikatos patikrinimą (data, vieta, laikas ir pan.), kaip kelionę pateisinantį dokumentą.
Primename, kad karo prievolininkams šaukiamiems į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, nurodymai ir informacija su jų šaukimo procedūrų vykdymu yra skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėje sauktiniai.karys.lt.

2022 m. šaukimo planas:
https://www.karys.lt/tarnybos-budai/nuolatine-privalomoji-pradine-karo-tarnyba/2022-metu-saukimo-planas/432

 KOVINIS RENGIMAS

Kokį parengimą (išsilavinimą) turi turėti instruktorius, kad gebėtų tinkamai paruošti karį?
Pedagoginis meistriškumas - išugdyti gebėjimai ir įgūdžiai labai gerai dirbti pedagoginį darbą ir bendrauti su ugdytiniais. Jis įgyjamas instruktoriaus valios pastangomis, kruopščiu darbu įveikiant įvairius sunkumus, siejant teoriją su praktika, kūrybiškai tvarkant bei tobulinant savo pedagoginę veiklą ir santykius su kariais. Skiriamos tokios pedagoginio meistriškumo apraiškos: gebėjimas sudominti ir palaikyti dėmesį, sudėtingus dalykus dėstyti paprastai, sunkius padaryti lengvais, greitai ir tiksliai įžvelgti kario būsenas ir reaguoti į jas pedagogiškai, valdyti save, viską daryti labai gerai, turėti ir mokėti naudoti įvairius mokymo ir vadybos būdus. Tobulinti pedagoginį meistriškumą padeda pedagoginiai sugebėjimai.
Instruktoriaus etika - pedagoginės etikos sudedamoji dalis. Jis turi: būti visapusiškų žinių skleidėjas, mėgti savo profesiją, žinoti karių psichologiją, juos tirti, būti humaniškas, mylėti karius, būti teisingas ir didžiadvasiškas, būti patriotas, būti tautinių ir patriotinių idėjų skleidėjas.

Kaip prižiūrima tvarka ir koordinuojamas karių elgesys vykstant karinėms pratyboms gyvenamosiose teritorijose?
Imitacinių šovinių tūteles ir kitų priemonių likučius kariai susirenka. Aišku, gali pasitaikyti atvejų, kuomet besitreniruojant intensyvų mūšį, naudojant įvairių tipų imitaciją, ne viską galime susirinkti, tačiau tikrai stengiamės; apie tai, kokie šaudmenys bus naudojami, informuojame ir savivaldybes.
Vokietijos karių kuopos vado įspūdžiai iš susidūrimų su gyventojais: „visi atsitiktiniai susitikimai su civiliais buvo labai pozityvūs. Pasitaikė keli atvejai, kai žmonės paprašė nusifotografuoti kartu su jais. Buvo atvejis, kuomet atsidūrėme ūkininkui priklausančiame lauke, kurį jis norėjo šienauti, tačiau ūkininkas buvo labai draugiškas, mandagiai išsiaiškinome situaciją".

Kokios įstaigos privalo būti informuojamos prieš prasidedant karinėms pratyboms gyvenamosiose teritorijose?

Apie pratybas informuojame savivaldybes, seniūnijas, taip pat nuolat stengiamės įdėti kuo daugiau pastangų - spausdiname plakatus, skrajutes. Yra buvę atvejų, kad apie planuojamus mokymus kunigas sutiko paskelbti net bažnyčioje pamaldų metu. Stengaimės dėti kuo daugiau pastangų, kad informacija apie organizuojamas karines pratybas pasiektų kuo daugiau gyventojų.

Ko yra mokomi šauktiniai Bazinio kario kurso metu?
Bazinio kario kurso metu (pirmąsias 8 savaites) šauktiniai mokomi rikiuotės, statutų, karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, ryšių ir medicinos pradmenų, supažindinami su ginklais ir ryšio priemonėmis.

Kokiose karinėse pratybose dalyvauja Lietuvos kariai?
Karinės pratybos Lietuvoje vyksta reguliariai. Pagal mastą jos skirstomos į: nacionalines (pvz., „Gintarinė drąsa", „Perkūno karys"), regionines (pvz., „Baltijos šeimininkas"), daugiašales (pvz., „Kardo kirtis"), NATO (pvz., „Trišakė jungtis" (angl. Trident Juncture), „Trišakis turnyras" (angl. Trident Joust). Pratybos taip pat skirstomos į: vadaviečių (angl. Command Post Exercise, CPX) - personalas mokomas tiksliai ir greitai vykdyti norminiais aktais nustatytas sprendimo priėmimo procedūras, planuoti kovos veiksmus, jų aprūpinimą, rengti įvairius planus ir vadų įsakymų (nurodymų) projektus, tyrinėjamąsias (angl. Exercise Study) - kai priimti sprendimus mokomasi ant vietovės maketo arba žemėlapių, per seminarus ir kitomis formomis, lauko taktines pratybas (angl. LIVEX arba Field Training Exercise, FTX), kai kariai atlieka užduotis lauko sąlygomis poligonuose. Siekiant efektyviau panaudoti išteklius, juos taupyti, didinti pratybų mastą ir kompleksiškumą, pastaruoju metu dažnai organizuojamos bendrosios tarptautinės pratybos.

Kodėl šūvius kariai kartais turi imituoti balsu? Ar kariuomenei trūksta šovinių?
Lietuvos kariuomenėje šaudmenų netrūksta. Kariai jų gauna tiek, kiek reikalinga nustatytiems įgūdžiams suformuoti ir iškeltiems karinio rengimo reikalavimams įgyvendinti. Atkreiptinas dėmesys, kad karinio rengimo pradžioje, kuomet kariai nėra įgiję pakankamai karinių žinių ir praktinių įgūdžių, yra vykdomos taip vadinamos „sausos treniruotės" nenaudojant šaudmenų. Šūvių imitavimas balsu, treniruojantis tam tikrų taktikos elementų, yra normali praktika daugelyje NATO šalių. Tai yra vienas iš būdų kaip racionaliai, naudojant kariuomenės resursus, suformuoti karių individualius ar kolektyvinius įgūdžius veikti mūšio lauke. Pasiekus tam tikrą pasirengimo lygį treniruotės tęsiamos naudojant imitacinius šaudmenis, siekiant sukurti tikroviškesnes mūšio sąlygas ir tobulinti karių šaudymo įgūdžius. Galutinis parengimo etapas - kovinio šaudymo pratybos, kai naudojami „tikri" - koviniai šaudmenys.

Kiek kovinių šovinių skiriama karių treniruotėms?

Tiek šauktiniai, tiek profesinės karo tarnybos kariai per metus atlieka įvairius šaudymo pratimus, įskaitant kovinio šaudymo iš individualaus ginklo testą, kuriems yra skiriama apie 800 kovinių šovinių. Atskirais atvejais šis skaičius gali skirtis viename ar kitame padalinyje neatliekant kai kurių šaudymo pratimų arba šaudant papildomai.

Ar kariai treniruojasi su tikrais ginklais?
Kariai pratybų metu visada, nuo tarnybos pradžios iki pabaigos, treniruojasi tik su tikrais ginklais.

TARNYBA IR JOS BŪDAI

Kodėl nuspręsta profesionalią kariuomenę papildyti šauktiniais?
Būtina papildomai stiprinti gynybinius šalies pajėgumus. Todėl VGT nusprendė - būtina laikinai, penkerių metų laikotarpiui, atnaujinti privalomąją pradinę karo tarnybą.Toks VGT pasiūlymas aiškinamas išaugusia Rusijos grėsme. Pasikeitus geopolitinei situacijai, kariuomenė ir taikos metu turi būti tinkamai parengta ginkluotai valstybės gynybai. Šiandieninė geopolitinė aplinka reikalauja sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės komplektaciją. Mūsų kaimynės - Suomija, Estija, Norvegija ir Danija naudoja mišrią kariuomenę. Sprendimas Lietuvoje sugrąžinti privalomąją karinę tarnybą leis per pusantrų metų sukomplektuoti kariuomenę.

Kokios yra svarbiausios asmeninės savybės stojant į Lietuvos karo akademiją?
Į Lietuvos karo akademiją gali stoti tiek vaikinai, tiek merginos. Pagrindinės asmeninės savybės - dorumas, atsakingumas, ištikimybė savo tautai, moralinė drąsa, draugiškumas, teisingumas, pasididžiavimo savo tauta jausmas, pagarba žmogaus orumui ir laisvei, drausmingumas. Daugiau informacijos stojantiems:
http://www.lka.lt/lt/stojantiems.html

Kokio dydžio rezervas reikalingas Lietuvos kariuomenei?
Įgyvendinant Valstybės ginkluotos gynybos koncepciją iki 2021 m. Lietuvos kariuomenė turi turėti apie 24 000 karių. Su tokiu karių skaičiumi Lietuvos kariuomenė galėtų vykdyti ginkluotos gynybos užduotis.
Šiandien Krašto apsaugos sistemoje tarnauja apie 15 500 karių.
Tai reiškia, kad jei kiltų karas, Lietuvos kariuomenės struktūrai užpildyti ir ją išlaikyti būtina turėti apie 39 000 parengtojo rezervo karių (9000 struktūrai užpildyti iki 100 proc. ir 30 000 - nuostolių atstatymui).
Todėl bendras siektinas parengtojo rezervo karių poreikis yra maždaug 110 000 karių, darant prielaidą, kad paskelbus mobilizaciją atvykusių ir pripažintų tinkamais karo tarnybai būtų apie 35% (tą rodo ir pastarųjų metų mobilizacijos pratybų patirtis).

Kodėl privalomoji tarnyba trunka būtent 9 mėn.?

9 mėnesiai yra vieno kovinio rengimo ciklo trukmė, kurios metu kariai įgyja tiek svarbiausių žinių ir būtinų įgūdžių, jog karinio konflikto atveju jų žinių atnaujinimas užtruktų pakankamai trumpai ir kariai galėtų beveik iškart vykdyti kovines operacijas. Per šį laiką kariai išmoksta svarbiausių individualių įgūdžių: rikiuotės, statutų, karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, ryšių ir medicinos pradmenų, supažindinami su ginklais ir ryšio priemonėmis. Tuomet treniruojasi veikti nebe vieni, o padalinio sudėtyje - ugnies komandoje, grandyje, skyriuje ir baigia tarnybą gebėdami sėkmingai veikti būrio (36 kariai) sudėtyje.

  KITI KLAUSIMAI

Kokios nuobaudos yra skiriamos profesinės karo tarnybos kariams už prasižengimus?
Karys, padaręs drausmės pažeidimą, atsako pagal Kariuomenės drausmės statutą, galiojantį pažeidimo metu. Kariui, padariusiam drausmės pažeidimą, gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: papeikimas, papildomos tarnybos užduotys, uždraudrimas išeiti iš tarnybos vietos, tarnybinio atlyginimo sumažinimas, kario laipsnio pažeminimas ar atleidimas iš tarnybos.

Kodėl yra plečiami kariniai poligonai?

Karių treniruotės arba kitaip - karinis rengimas yra pagrindinė veikla, ką kariuomenė veikia taikos metu. Mes privalome nuolat treniruotis atlikti įvairius kovos veiksmus - puolimą, gynybą, žygį, pasalą, reidą ir kitas kovines operacijas. Taip pat privalome nuolatos tobulinti ne tik kovos veiksmų taktikos, bet ir kovinio šaudymo įgūdžius visais turimais ginklais - nuo pistoleto iki lauko artilerijos haubicos ir tam reikalinga turėti tinkamą treniruočių vietą. Ji turi būti pakankamo dydžio ne tik atlikti šūvius, manevruoti sunkiąja technika, bet ir užtikrinti saugią „buferinę" zoną šių veiksmų metu, kad aplinkiniams gyventojams nekiltų pavojus. Šiandien, kai kariuomenės skaičius auga, poligonų plėtra dėl aukščiau išvardintų priežasčių yra neišvengiama. Tačiau svarbu prisiminti, jog nuolatinės treniruotės tinkamomis sąlygomis yra kelias į gerą kariuomenės parengtį, kas yra esminė mūsų šalies saugumo sąlyga. Lietuvos kariuomenė yra NATO kariuomenės dalis ir privalo ne tik sugebėti veikti padedant sąjungininkams, bet ir savarankiškai.

Ar kariuomenėje yra nerašytų taisyklių?

Kaip šią sąvoką dažniausiai supranta visuomenė - nė truputėlio. Kariuomenė yra statutinė organizacija ir joje viskas reglamentuota įsakymais, net ir tokios smulkmenos, kaip kokiu atstumu nuo antakių turi būti beretės kraštas. Nestatutinių santykių prasme (jaunesni kariai v.s. vyresni kariai ir pan.) nerašytos taisyklės buvo giliai įsišaknijusios sovietinėje kariuomenėje, tačiau per Nepriklausomybės metus iš Lietuvos kariuomenės išgyvendintos ir šiandien kariuomenėje bendraujama kolegiškai, tačiau laikantis subordinacijos (visus klausimus karys pirmiausiai privalo spręsti su savo tiesioginiu vadu) ir abipusės pagarbos - tiek kario - vadui, tiek vado - kariui.
Tačiau kariuomenė turi įvairių tradicijų, kurios nėra reglamentuotos, tačiau praturtina tarnybą ir padaro ją įdomesne. Pavyzdžiui, naujai į dalinį atėję kariai turi užsitarnauti teisę nešioti beretę vietoje lauko uniformos kepurės įveikdami karinį kliūčių ruožą, po pirmo šūvio lauko artilerijos haubica artileristas paragauja vandens tiesiai iš karštos tūtos, birželio 6-ąją (Vilko dieną) „Geležinio Vilko" brigados kariai poromis stengiasi įveikti garsųjį kliūčių ruožą „Vilko takas" ir gauti teisę vadintis vilkais, egzistuoja karininkų ir seržantų klubai ir daug kitokių įdomių ir bendruomeniškumą stiprinančių tradicijų.

Ar lytinė orientacija turi įtakos priimant į kariuomenę?
Karo prievolė yra numatyta visiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Nuo jos asmenys gali būti atleisti dėl Karo prievolės įstatyme numatytų priežasčių, tarp jų ir dėl sveikatos būklės.
Visos ligos ir sutrikimai, dėl kurių nustatymo asmenys pripažįstami tinkamais ar netinkamais karo tarnybai, yra patvirtinti Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintoje Ekspertinėje išvadų lentelėje. Šiuose teisės aktuose lytinė asmens orientacija nėra laikoma asmens netinkamumo karo tarnybai ar atleidimo nuo tarnybos kriterijumi.
Medicininiu požiūriu, vadovaujantis tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, pati seksualinė orientacija nelaikoma sutrikimu ar liga. Tuo atveju, jei asmeniui nustatyta suaugusiojo elgesio ir asmenybės sutrikimų, kurie, pagal tarptautinę klasifikaciją tarp kitų sutrikimų apima ir lyties tapatumo sutrikimus, seksualinio pasirinkimo sutrikimus, asmuo gali būti pripažintas netinkamu karo tarnybai, kaip ir dėl kitokių psichikos bei elgesio sutrikimų.
Karinės medicinos ekspertizės metu naudojamas psichologinio tyrimo klausimynas yra psichologinio asmens tyrimo dalis ir yra skirta išsiaiškinti galimus tiriamojo asmenybės, elgesio, psichologinės raidos, emocijų ir kitus sutrikimus, o ne jo seksualinę orientaciją.

Kodėl kariuomenė, o ne armija?

Lietuvoje kariuomenė yra institucijos pavadinimas, o armija - už korpusą didesnis kariuomenės skaičiaus matavimo vienetas (pagal NATO standartus - maždaug 100 000 karių). Įdomu, jog egzistuoja ir dar didesnis už armiją padalinys - armijų grupė.

Kodėl ne visi kariai yra kariūnai?
Kariūnai yra pavadinimas, reiškiantis konkrečią tarnybos vietą - taip yra vadinami asmenys, studijuojantys Lietuvos karo akademijoje ir po studijų tapsiantys karininkais. Karininkai - tai aukštesnės grandies vadų linija, kuriai priklauso visi, antpečiuose nešiojantys „žvaigždutes": nuo leitenanto iki generolo leitenanto.

Viešojoje erdvėje radau skelbimą apie parduodamus sausuosius davinius. Ar taip galima?
Vadovybė visuomet skatina karius naudoti sausą davinį pagal paskirtį, kitaip tariant, suvalgyti. Tačiau - kadangi sausas davinys yra duodamas kariui, gaudamas jį karys negauna kito maitinimo arba maitinimosi išlaidų kompensacijos, tai nuo to momento, kai davinys išduodamas kariui, maistas tampa asmenine kario nuosavybe ir jis gali disponuoti tuo daviniu savo nuožiūra. Kitaip tariant, suvartojimo kariuomenė nekontroliuoja, pardavinėti jį taip pat nėra draudžiama. Vienintelė vieta, kur galėtų atsirasti pažeidimas - neteisėta ūkinė ar komercinė veikla, bet ne pardavinėjamas objektas.