Lt En
logo
lt
en

Brigada „Žemaitija“

MPB Z ženklas

Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“

Atsižvelgiant į būtinybę stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgose įsteigtas naujas vienetas – motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“. Antroji Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų brigada įsteigta Seimo sprendimu, pasiūlius Valstybės gynybos tarybai. 2021 m. rugsėjo 21 d. motorizuotajai pėstininkų brigadai „Žemaitija“ suteiktas Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus vardas ir nuo šiol ji vadinasi – Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“ (toliau – PB „Žemaitija“).

PB „Žemaitija“ vadovybės štabas ir atskirosios kuopos veikia Klaipėdoje, jai priskirti keturi batalionai – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas (Klaipėda), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas (Tauragės r.), Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas (Šilalės r.) ir Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas (Radviliškis).

PB „Žemaitija“ užduotys – savarankiškai ir aukštesnio vieneto (divizijos) sudėtyje saugoti ir ginti sausumos teritoriją, užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, vykdyti gynybines ar puolamąsias užduotis, įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat vykdyti kitas taikos meto užduotis.

PB „Žemaitija“ karių pagrindą sudaro nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Vadovaujantis ir aukštesnės kvalifikacijos personalas – kareiviai, puskarininkiai ir karininkai – skiriami iš profesinės karo tarnybos karių.

PB „Žemaitija“ nuo 2022 m. kovo 22 d. vadovauja plk. Aurelijus Alasauskas.