Lt En
logo
lt
en

Vadas

Sausumos pajėgų vadas – brigados generolas Raimundas Vaikšnoras

Generolas yra baigęs būrio ir kuopos vadų kursus Danijos karo mokykloje, štabo karininkų kursus Lietuvoje, Vokietijoje ir Švedijoje, Jungtinio vadovavimo ir generalinio štabo kursus Baltijos gynybos koledže Estijoje, baigė strateginių studijų kursą JAV sausumos pajėgų karo koledže (JAV).

Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje brg. gen. R. Vaikšnoras buvo motodesantinio būrio ir kuopos vadu, vadovavo dviem batalionams Rukloje ir Vilniuje, taip pat buvo Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadu. Tarnybos Lietuvos kariuomenės štabuose metu generolas ėjo kovinio rengimo, gynybos planavimo ir operacijų valdymo karininko bei viršininko pareigas, tarnavo tarptautinės operacijos Afganistane štabe. Generolas, eidamas aukštas pareigas, buvo atsakingas už pajėgumų vystymą bei operacijas Sausumos pajėgų, Jungtiniame ir Gynybos štabuose.
Brg. gen. R. Vaikšnoras gimė 1970 m. liepos 12 d. Druskininkuose. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo 1991 m. vasario 28 dieną, paskirtas Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio žvalgybininku, o kario priesaiką generolas davė 1991 m. kovo 11 d. Tarnybos atkurtoje Lietuvos kariuomenėje metu iš pradžių ėjo šaulio, skyriaus ir būrio vado pareigas, vėliau tapo karininku.

Brg. gen. R. Vaikšnoras daug kartų skatintas, apdovanotas Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ garbės ženklu „Geležinis Vilkas“, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu „Už tarptautines operacijas“, Lietuvos kariuomenės ir pajėgų medaliais „Už pasižymėjimą“, Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus“ (bronzos spalvos Gedimino stulpai), vardinėmis dovanomis ir kitais apdovanojimais.

Brg. gen. R. Vaikšnoras yra Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys.

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje

1991-02-28  – Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio žvalgybininkas;
1991-03-11 Kario priesaika;
1991 m. – Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio šaulys, vėliau skyrininkas;
1992 m. – Lauko kariuomenės brigados Vilniaus motodesantinio bataliono būrio vadas;
1993 m. – Vilniaus motodesantinio bataliono Motodesantinės kuopos (vėliau – Motorizuotųjų pėstininkų bataliono) vadas (dabar – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas);
1997 m. – Taikos palaikymo pajėgų mokymo centro vyr. instruktorius topografijai, štabo viršininkas;
1998 m. – Ruklos mokomojo pulko Kovinio rengimo skyriaus (S-3) vyr. specialistas, vėliau bataliono vadas;
2000 m. – Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo J-3 Gynybos planavimo skyriaus analizės vyresn. specialistas, planavimo vyresn. specialistas;
2005 m. – Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų štabo Operacijų valdymo centro viršininkas;
2006–2007 m. – Tarnyba tarptautinėje operacijoje Afganistane, Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) Vakarų regioninės vadavietės štabe;
2007 m. – Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vadas;
2010 m. – Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo viršininko pavaduotojas;
2013 m. – Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas;
2016 m. – Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos J3 viršininkas;
2018 m. – Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijoms.

Kariniai laipsniai

1991 m. suteiktas viršilos laipsnis;
1992 m. – leitenantas (OF-1);
1994 m. – vyresnysis leitenantas (OF-1);
1997 m. – kapitonas (OF-2);
2002 m. – majoras (OF-3);
2008 m. – pulkininkas leitenantas (OF-4);
2012 m. – pulkininkas (OF-5);
2018 m. – brigados generolas (OF-6).

Išsilavinimas

1997 m. baigta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Motorizuotųjų šaulių būrio vadas;
2002 m. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, aukštasis išsilavinimas (viešasis administravimas).;
2013 m. – JAV sausumos pajėgų karo koledžas, strateginių studijų magistras.

Kursai

1994 m. baigti Būrių vadų kursai – Danijos karo mokykla (Danija);
1995 m. –Kuopos vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursai – Danijos karo mokykla (Danija);
2000 m. – NATO civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimas – Civilinės saugos departamentas (Lietuva);
2002 m. – NATO taikos palaikymo operacijų kursas – NATO mokykla (Vokietija);
2003 m. – Štabo karininkų kursas – NATO mokykla (Vokietija);
2003 m. – Štabo karininkų kursas – Tarptautinių jungtinių tikslinių pajėgų štabas (Švedija);
2004 m. – Kapitonų kursų rengimo programa – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Lietuva);
2005 m. – Jungtinio vadovavimo ir generalinio štabo kursai – Baltijos gynybos koledžas (Estija);
2009 m. – NATO štabo karininkų orientavimo kursas – NATO mokykla (Vokietija);
2013 m. – Strateginės studijos – JAV sausumos pajėgų karo koledžas (JAV);
2016 m. – Operacinio lygmens kibernetinės gynybos kursas – NATO Kibernetinio saugumo kompetencijos centras (Estija).

Skatinimai

Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklas;
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis;
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ garbės ženklas „Geležinis Vilkas“;
Lietuvos kariuomenės medalis „Už pasižymėjimą“;
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos proginis įstojimo į NATO medalis;
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“;
Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“;
Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“ (bronzos spalvos Gedimino stulpai);
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“ (Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos);
Lietuvos kariuomenės medalis kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“;
Krašto apsaugos sistemos vadovybės padėkos, vardinės dovanos nuo Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos kariuomenės vado, Sausumos pajėgų vado.

Kita

Šeiminė padėtis – vedęs, turi dvi dukras ir sūnų.