Lt En
logo
lt
en

Sausumos pajėgų štabas

Sausumos pajėgų vadovybės štabas

Sausumos pajėgų vadovybės štabas (SPVŠ) – aukščiausias Sausumos pajėgų karinis vienetas, padedantis Sausumos pajėgų vadui priimti sprendimus ir juos įgyvendinti rengiant Sausumos pajėgų karinius vienetus kariuomenės užduotims vykdyti.

SPVŠ uždavinys yra padėti Sausumos pajėgų vadui priimti sprendimus ir juos įgyvendinti rengiant Sausumos pajėgų karinius vienetus valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, gebančius dalyvauti tarptautinėse operacijose, užtikrinant efektyvų Sausumos pajėgų vienetų administravimą, jų kovinį rengimą ir kovinę parengtį.

SPVŠ istorija

1999 m. vasario 19 d. krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtinti pirmieji Lauko pajėgų štabo etatai.
2001 m. spalio 11 d. Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo įregistruota Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų vadovybė (LPV). Todėl spalio 11 d. yra laikoma Sausumos pajėgų įkūrimo data.
2001 m. lapkričio 19 d. krašto apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtintas Lauko pajėgų vadovybės ženklas.
2002 m. sausio 1 d. Lauko pajėgų vadovybė pervadinta į Lauko (sausumos) pajėgų vadovybę.
2002 m. pabaigoje Lauko (sausumos) pajėgų vadovybė iš Gynybos štabo pastato (Šv. Ignoto g. 8/29 Vilnius) persikėlė į didesnes patalpas Viršuliškių g. 36 Vilniuje, kur yra įsikūrusi iki šiol.
2004 m. birželio 18 d. Lauko pajėgų vadui įteikta Lauko (sausumos) pajėgų vadovybės kovinė vėliava.
2005 m. rugsėjo 23 d. NATO pajėgų Europoje Sausumos komponento štabas specialių pratybų metu teigiamai įvertino Lauko (sausumos) pajėgų štabą ir pripažino jį gebančiu planuoti bei vykdyti operacijas ir sklandžiai veikti su valstybių sąjungininkių pajėgomis.
2008 m. rugsėjo 1 d. Lauko (sausumos) pajėgų štabas pervadintas į Sausumos pajėgų štabą.
2008 m. rugsėjo 1 d. Sausumos pajėgų štabas tarptautinių operacijų planavimo, valdymo ir palaikymo funkcijas perdavė Lietuvos kariuomenės Jungtiniam štabui (dabar - Gynybos štabas).

SPVŠ struktūra

Sausumos pajėgų Vadovybės štabą sudaro: Sausumos pajėgų Vadovybė, Biudžeto skyrius, Saugumo skyrius, štabo viršininkas ir 6 štabo viršininko pavaduotojai, G1-G6 ir G9 štabo skyriai, Štabo aprūpinimo kuopa ir Ryšių kuopa.