Lt En
logo
lt
en

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas

ULONAS – tai sumanus, greitai veikiantis mūšio lauke, žaibiškai priimantis sprendimus, numatantis kelis ėjimus toliau, nei priešas, karys. Ulonai savo tarnyboje vadovaujasi kariuomenės vertybėmis, jas stengiasi įskiepyti ir šeimose bei civilėje aplinkoje. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas yra Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ – didžiausio Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų padalinio – dalis. Batalionas dislokuotas Alytuje.

Bataliono ištakos siekia 1992 metus, kuomet Alytaus kareivinėse vis dar šeimininkaujant svetimai kariuomenei, buvo įkurta motodesantinė kuopa, kurios pagrindu 1993 metais suformuotas motorizuotasis pėstininkų batalionas.

1994 m. rugsėjo 19 d. batalionui suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės vardas, leista perimti buvusio 2-jo ulonų pulko tradicijas bei atributiką. Tų pačių metų lapkričio 14 d. batalionui įteikta kovinė vėliava.
Batalionas yra sudedamoji Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų dalis. Pajėgos, turinčios pakankamai kovinės galios užkirsti kelią priešiškų jėgų veiksmams šalies teritorijoje taikos metu, skirtos tinkamai reaguoti į naujo tipo – nekonvencinio karo – grėsmes, buvo sukurtos atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo situaciją regione, ir padaliniai budėjimą jose pradėjo jau nuo 2014 m. lapkričio mėn. 1 d.

Aktyviai batalionas veikia ir tarptautinėje aplinkoje. 1998 metais buvo pasirašyta sutartis dėl bendro Lietuvos – Lenkijos taikos palaikymo bataliono LITPOLBAT įkūrimo. Lietuvos dalis buvo suformuota iš tuometinio Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono. Šis projektas buvo uždarytas 2007 metais. Šio bataliono kovinė vėliava yra saugoma Birutės ulonų batalione. Nuo 2015 m. batalionas tapo bendros Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos brigados (LITPOLUKRBRIG) dalimi. Brigada formuojama pagal Europos Sąjungos daugianacionalinių kovai su krizėmis skirtų kovinių grupių pavyzdį. Brigados batalionai dislokuoti juos priskyrusių šalių teritorijose, o priėmus sprendimą aktyvuoti brigadą arba jos dalį – į užduoties vietą vyks junginio sudėtyje.

2014 m. sausio 1 d., siekiant išsaugoti kariuomenės dalinių pavadinimų istorinį tęstinumą, batalionui suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono pavadinimas, pakeistas bataliono tarnybos ženklas. Puoselėjant ir saugant protėvių tradicijas, atminimą, 2008 m. balandžio 22 d. batalione buvo atidengta Didžiosios kunigaikštienės Birutės skulptūra, kuri buvo sunaikinta SSSR kariuomenės. 2014 m. rugsėjo mėnesį dalinyje įkurta Ulonų alėja, kurioje ošiantys stiprybės ir galios simboliai ąžuolai simbolizuoja pagarbą buvusiems dalinio vadams.

Batalionas didžiuojasi savo kareivinėmis, kuriose daugelį metų alsavo mūsų protėvių tvirta kareiviška dvasia.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas yra aprūpintas įvairios keliamosios galios ratine bei vikšrine technika (sunkvežimiais, šarvuočiais M113, pėstininkų kovos mašinomis „Vilkas“ ir  šarvuotais visureigiais), pėstininkų ginklais (pistoletais, automatiniais šautuvais, lengvaisiais ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais, moderniomis prieštankinėmis sistemomis, rankiniais ir automatiniais granatsvaidžiais) bei 60 mm ir 120 mm minosvaidžiais.