Lt En
logo
lt
en

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos karinių jūrų pajėgų (KJP) tarptautinis bendradarbiavimas prasidėjo 1992 m. – nuo pirmųjų užsienio karo laivų vizitų Klaipėdoje. Nuo 1993 m. Lietuvos kariniai laivai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose ir operacijose, tobulina sąveikos su užsienio karo laivais įgūdžius per kasmet vykstančias išminavimo operacijas MCOPLIT, „Open Spirit“ (vyksta Lietuvos, Latvijos ir Estijos vandenyse) ir per mokymus „US Baltops“, „Amber sea“, „Nothern coasts“, „Baltic fortress“ ir kt.

Lietuvai įstojus į NATO, šalies KJP pradėjo specializuotis priešmininės kovos srityje. Nuo 2006 m. Lietuvos karo laivai yra periodiškai priskiriami NATO nuolatinės parengties priešmininių laivųbaltron 1-ajai grupei ir NATO greitojo reagavimo pajėgoms; 2014 m. ir 2020 m. Lietuva skyrė NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-ajai grupei vadus, vadovavimo laivą, bei grupės štabo narius. Be to, Lietuva kasmet skiria priešmininį arba štabo ir aprūpinimo laivą ir štabo personalą į BALTRON.

Karinių laivų įsigijimo ir aptarnavimo srityje aktyviai bendradarbiaujama su Danijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Vokietijos kariniais laivynais. KJP Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras bendradarbiauja su kaimyninėmis valstybėmis per paieškos, gelbėjimo ir taršos likvidavimo jūroje operacijas ir mokymus.

KJP Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, atstovaudama Lietuvai, dalyvauja įgyvendinant Baltijos jūros regiono stebėjimo bendradarbiavimo projektą SUCBAS.

Lietuvos karinių jūrų pajėgų kariai dalyvauja Europos Sąjungos karinėse operacijose „Atalanta“ ir „Sophia“  ir NATO vadovaujamoje operacijoje „Ocean shield“. KJP kariai nuolat skiriami į tarnybą į įvairius NATO tarptautinius karinius centrus ir vadavietes.