Lt En
logo
lt
en

Lietuvos kariuomenės orkestras

Lietuvos kariuomenės orkestras
 

Lietuvos kariuomenės orkestras įkurtas 1991 m. rugsėjo 4 d., pirmuoju orkestro kapelmeisteriu buvo majoras Justinas Jonušas (1938–2013).

Lietuvos kariuomenės orkestro uždavinys – dalyvauti oficialiuose renginiuose Lietuvoje ir už jos ribų, siekiant reprezentuoti Lietuvos valstybę ir kariuomenę.

Lietuvos kariuomenės vado 2004 m. gruodžio mėn. 29 d. įsakymu Garbės sargybos kuopa ir Garbės sargybos orkestras buvo perkelti iš Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados ,,Geležinis Vilkas" į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalioną.

Orkestrą sudaro 60 profesionalių muzikų. Jiems vadovauja orkestro kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas, jam talkina dirigentas kapitonas Dainius Pavilionis.

Lietuvos kariuomenės orkestras dalyvauja aukščiausio lygio valstybės svečių sutikimo ceremonijose, valstybiniuose renginiuose, Lietuvos kariuomenės oficialiose ceremonijose ir šventėse, taip pat rengia ir atlieka defile programas.

Orkestro atliekamus kūrinius taip pat galima išgirsti ir solinių koncertų Lietuvos visuomenei metu, kolektyvo įrašai skamba per Lietuvos radiją ir televiziją, yra išleistos septynios orkestro kompaktinės plokštelės.

Nuo pat įkūrimo pradžios orkestras bendradarbiauja su kariniais orkestrais ir jų dirigentais iš Europos Sąjungos ir NATO šalių. Lietuvos kariuomenės orkestras sėkmingai dalyvavo karinės muzikos festivaliuose ir koncertavo Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Švedijoje, Čekijoje.

Lietuvos kariuomenės orkestro muzikantai yra groję su solistais Povilu Stravinsku (fortepijonas), Sergijumi Kirsenka (tūba), Daumantu Slipkumi (fortepijonas), akomponavo dainininkams Virgilijui Noreikai, Asmik Grigorian, Veronikai Povilionienei, Carsie Sawyer ir kitiems atlikėjams bei ansambliams.

Savo bibliotekoje Lietuvos kariuomenės orkestras turi per tūkstantį lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių, kurie saugomi kasetėse ir kompaktinėse plokštelėse. Taip pat nemaža orkestro įrašų yra ir Lietuvos radijo ir televizijos fonotekose. Orkestras puoselėja kūrybinius ryšius su JAV, Belgijos, Vengrijos, Latvijos, Olandijos, Vokietijos kariniais orkestrais.

 LKO su 1-ojo pulko regimento unformomis
Ypatingų progų metu Lietuvos kariuomenės orkestras vilki istorines XVIII a. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gvardijos pėstininkų regimento uniformas. Daugiau informacijos apie jas žurnale "Karys" (2018 m. Nr. 7).