Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždaviniai ir funkcijos

Lietuvos narystė NATO reiškia esminį valstybės gynybos planavimo prielaidų pokytį – kolektyvinės gynybos garantijų atsiradimą. Tai yra esminis skirtumas tarp Lietuvos gynybos politikos iki narystės NATO ir nuo jos pradžios. Kintantis grėsmių pobūdis Lietuvos kaip NATO narės kariuomenei kelia dvejopą iššūkį. Šalia tradicinės misijos ginti šalies teritoriją nuo išorinės agresijos, kariuomenė teikia pagalbą civilinėms institucijoms teroristinių išpuolių Lietuvos teritorinėje jūroje ar ore erdvėje atvejais, padeda kovoti su gamtos stichijomis, saugo svarbius objektus.

 

Atsižvelgiant į Lietuvos karinėje strategijoje numatytus karinius tikslus, Karinėms oro pajėgoms yra keliamos šios užduotys ir tikslai:
● vykdyti paieškos ir gelbėjimo darbus;
● vykdyti ligonių bei donorų organų pervežimą;
● užtikrinti nepertraukiamą oro erdvės virš Lietuvos ir jos išskirtinės ekonominės zonos stebėjimą;
● vykdyti oro gynybą virš valstybinės reikšmės ir rizikos objektų;
● kartu su kitomis Baltijos šalimis užtikrinti priimančios šalies paramą NATO pajėgoms vykdančioms oro policijos misiją Baltijos šalyse;
● sudaryti tinkamas sąlygas sąjungininkų kariuomenei judėti per Šiaulių karinį aerodromą;
● užtikrinti karių, krovinių bei ypatingai svarbių asmenų transportavimą.
Vykdant šalies tarptautinius įsipareigojimus bei juos įgyvendinant:
● turimomis radiolokacinėmis priemonėmis atlieka Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimą ir kontrolę, fiksuoja LR oro erdvės naudojimo taisyklių ir LR oro erdvės oro suverenumo pažeidimus;
● vykdo budėjimą paieškos ir gelbėjimo postuose bei prireikus atlieka medicininės evakuacijos ir gelbėjimo užduotis, o taip pat gabena donorų organus transplantacijos operacijoms bei ligonius nutrauktų galūnių replantacijos operacijoms;
● vykdo karių, bei krovinių bei ypatingai svarbių asmenų transportavimą;
● kartu su kitomis Baltijos šalimis užtikrina priimančios šalies paramą NATO pajėgoms vykdančioms oro policijos misiją Baltijos šalyse;
● įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą policijai ir vietinei civilinei valdžiai.

mi8 spartan radaras