Lt En
logo
lt
en

Klaipėdos įgulos karininkų ramovė

Klaipėdos įgulos karininkų ramovė

Ramovės šūkis

„Mums tylint, kalbės darbai!“
Seneka

Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė – Krašto apsaugos sistemos kultūros įstaiga. Ramovės tikslas – ugdyti Lietuvos kariuomenės karių nacionalinį sąmoningumą, pareigos ir atsakomybės jausmą bei puoselėti Lietuvos karo istoriją ir tautinę tapatybę, siekti tapti šalies gynėjų traukos ir bendradarbiavimo centru, prisidėti prie karių kultūros ir poilsio poreikių tenkinimo.

Ramovės uždaviniai – skleisti valstybės gynimo idėjas bei stiprinti Lietuvos kariuomenės ryšį su visuomene, puoselėti ir kurti Lietuvos kariuomenės tradicijas, tautinę kultūrą, prisidėti prie visuomenės švietimo karybos klausimais, bendradarbiauti su krašto apsaugos sistemos institucijomis, išsaugant ir pagerbiant atmintį apie mūšius ir žuvusius žymius karvedžius; organizuoti kultūrinius renginius ir sudaryti sąlygas karininkų klubų ir asociacijų, bendradarbiaujančių su krašto apsaugos sistemos institucijomis, veiklai;organizuoti karių laisvalaikį, tapti Lietuvos karininkijos ir karių šeimų traukos centru; ugdyti karininko asmenybę, kolektyvą, prisidėti prie karių ir karininkų motyvacijos ugdymo; stiprinti ryšius su kitų valstybių kariuomenių įstaigomis, vykdančiomis panašią veiklą; bendradarbiauti su karininkų ir seržantų klubais, karius vienijančiomis organizacijomis.

Ramovės veikla – Ramovėje vyksta Krašto apsaugos sistemos, Lietuvos kariuomenės renginiai, įvairūs kultūriniai renginiai, konferencijos, apsigyvena kariai, vykstantys į karines pratybas. Taip pat organizuojami valstybinių ir kalendorinių švenčių paminėjimai, filmų peržiūros, knygų pristatymai, rengiamos teminės parodos. Ramovė glaudžiai bendradarbiauja su Karinėmis jūrų pajėgomis, Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iąja rinktine ir kitais kariniais vienetais bei civilinėmis institucijomis, asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis. Taip pat Ramovė vykdo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių, moksleivių ir jaunimo pilietinį ir patriotinį ugdymą valstybės gynimo klausimais, organizuoja paskaitas, vakarones, viktorinas, proto mūšius. Taip pat kviečiame karių klubus, asociacijas ar grupes Ramovės patalpose organizuoti savo renginius. Organizuojant renginius siūlome naudotis Ramovės įgarsinimo aparatūra. Kadangi Ramovė yra skirta karių interesams ir turiningam laisvalaikio praleidimui, naudojimasis Ramovės patalpomis yra nemokamas.