Lt En
logo
lt
en

Karo policijos atkūrimas

Karo policijos atkūrimas

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę karinės drausmės ir tvarkos palaikymą ėmėsi organizuoti 1991 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikoje įkurtos 8 apskričių ir 37 joms pavaldžios rajonų komendantūros. Komendantūros kontroliavo, kad visos krašto apsaugos struktūros ir atskiri kariai miesto (rajono) teritorijoje vykdytų Lietuvos Respublikos įstatymus ir griežtai laikytųsi Drausmės, Sargybos bei Vidaus tvarkos statutų reikalavimų. Jos taip pat vedė pirminius nusikaltimų, kuriuos įvykdė KAD sistemos darbuotojai už dalinio ribų tyrimą.

1993 m. komendantūros buvo sujungtos su SKAT.
1993 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui patvirtinus naują SKAT struktūrą ir personalo etatų sąrašą buvo įkurta Karinė žandarmerija.                   
1994 m. gegužės 2 d. buvo pertvarkyti SKAT struktūriniai padaliniai. Pertvarkius SKAT struktūrinius padalinius, Karinė žandarmerija pervadinta į Karinę policiją.
1994 m. birželio 1 d. įsigaliojo nauja SKAT struktūra ir etatai:
1. Svarbių asmenų apsauga ir palyda. Dažniausiai tai buvo užsienio šalių oficialios delegacijos, sudarytos iš politikų, diplomatų ir juos lydinčio personalo.
2. Karinio SKAT transporto palyda į pratybų ir mokymo vietas ir iš jų.
3. Ikiteisminiai tyrimai.
4. Tyrimai, susiję su SKAT karių ir (ar) civilių tarnautojų neatvykimu į tarnybos (darbo) vietą, vagystėmis, apsvaigimo nuo alkoholinių gėrimų tarnybos (darbo) vietoje atvejais, kitais drausmės pažeidimais, baudžiamaisiais nusižengimais ir (ar) nusikaltimais.
5. Sargybas vykdančių SKAT karių tikrinimas. SKAT kariai saugojo geležinkelio tiltą, einantį per Viduklę, Raseinių raj., Jonavos tiltą, Kauno geležinkelio tunelį ir kitus infrastruktūrinius objektus, kurie buvo perimti iš Rusijos kariuomenės geležinkelių apsaugos tarnybos.
6. Karinis patrulis Kauno mieste, kurį vykdė iš įvairių kariuomenės dalių, dislokuotų Kauno mieste, paskirti kariai.

  

Reikėtų pažymėti, kad karių drausmės ir tvarkos užtikrinimo ir palaikymo klausimai buvo aktualūs ne tik SKAT, bet ir reguliariosios Lietuvos kariuomenės padaliniams, kurie šiuos klausimus sprendė savarankiškai. Minėta, kad SKAT Karinė žandarmerija (policija), vėliau ir specialūs štabo kuopos (komendantiniai) būriai įgaliojimus turėjo savanorių karių ir SKAT etatinių darbuotojų atžvilgiu, todėl SKAT inicijuodama įvairius tyrimus (drausmės ir baudžiamosios atsakomybės klausimais) neturėjo įgaliojimų, pavyzdžiui, „Geležinio vilko“ brigados karių atžvilgiu. Didžiosios kunigaikštienės Birutės MPB „Geležinis vilkas“ bataliono (batalionas) vado plk. ltn. Antano Ramaškos žodiniu įsakymu batalione apie 1995 m. suformuotas komendantinis būrys, kuris priklausė štabo aprūpinimo kuopai.

Po įvairių pastangų savarankiškai spręsti karių ar kito KAS personalo drausmės ir tvarkos užtikrinimo klausimus, atėjo laikas dėti pirmuosius žingsnius, kad būtų institucionalizuota ir steigiama specializuota karinės teisėsaugos institucija, kuri centralizuotai palaikytų drausmę ir tvarką karinėse teritorijose ir kariuomenėje.

1998 m. spalio 22 d. seime buvo priimtas Karo policijos įstatymas nustatęs karinės teisėsaugos  institucijos veiklos teisinius pagrindus.

2020 m . lapkričio 10 d. buvo patvirtinta nauja Karo policijos įstatymo redakcija, kurioje detaliau apibrėžti karo policijos uždaviniai ir funkcijos.