Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Užduotys ir funkcijos

Pagrindinė Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono funkcija – rengti karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą.

Kitos funkcijos:
• palaikyti karinio vieneto kovinę parengtį;
• gebėjimus sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis;
• rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti;
• įstatymų numatytais atvejais teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms;
• vykdyti kitas taikos meto užduotis;
• gali vykdyti ir kitas teisės aktais numatytas užduotis.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono pagrindinis uždavinys yra gavus įsakymą išsiskleisti bei vykdyti užduotis operacijos rajone, pasirengti kovos veiksmams Lietuvoje ar už jos ribų savarankiškai arba aukštesniojo junginio sudėtyje nacionaliniams ir tarptautiniams poreikiams įgyvendinti.

Kiti uždaviniai:
• bataliono vienetų rengimas vykdyti veiksmus pagal VGGOP;
• bataliono karių budėjimas ir parengties išlaikymas NRF ir JEF;
• II BKG rengimas ir parengties išlaikymas;
• vykdyti nuolatinė privalomosios pradinės karo tarnybos karių rengimą;
• tęsti bataliono mechanizaciją ir pėstininkų kovos mašinų "Vilkas" integraciją;
• sąveikauti su Alytaus įgulos vienetais ir institucijomis;
• sąveikauti su Alytaus miesto ir rajono visuomene;
• vykdyti bendros Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG iškeltus uždavinius ir tikslus bei dalyvauti  bendruose renginiuose.