Lt En
logo
lt
en

Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas

Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas

Inžinerijos batalionas įkurtas 1995 m. rugpjūčio 15 d. 1999 m. gruodžio 31 d. batalionui (tuomet – Atskirajam inžinerijos batalionui) suteiktas Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vardas. Nuo minėtos dienos batalionas vadinamas Juozo Vitkaus inžinerijos batalionu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimta įstatymo pataisa, Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo 2022 m. birželio 29 d. tapo Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionu. Prie bataliono pavadinimo pridėjus Juozo Vitkaus karinį laipsnį buvo atstatytas istorinis teisingumas.

Lietuvos kariuomenėje Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui skiriamas uždavinys – padidinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą, vykdant mobilumo, kontrmobilumo, išgyvenamumo, bendrosios inžinerinės paramos užduotis.

Batalioną sudaro štabas ir penkios kuopos: 1-oji ir 2-oji inžinerijos, Bendrosios inžinerijos, Sprogmenų neutralizavimo bei Štabo ir aprūpinimo. Siekiant užtikrinti tinkamą rastų sprogmenų sunaikinimą bei nesprogusių šaudmenų pašalinimą iš LR teritorijų, Sprogmenų neutralizavimo kuopos Sprogmenų neutralizavimo skyriai paskirstyti po visą Lietuvos teritoriją, jie dislokuoti Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje bei Tauragėje.

Inžinerijos batalione naudojama ekipuotė ir šaunamieji ginklai yra tokie pat, kaip ir kitų Sausumos pajėgų dalinių, tačiau batalione yra naudojama ir specifinė technika bei sudėtinga inžinerinė įranga.

Batalione vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Minimos Lietuvos valstybės ir Kariuomenės atmintos dienos. Skaitomos politologijos ir dvasinio bei pilietinio ugdymo paskaitos, organizuojamos ekskursijos, kultūrinės išvykos po Lietuvą, įvairūs sporto renginiai.

Palaikomi glaudūs bataliono ryšiai su miesto visuomene, kariai dalyvauja daugelyje miesto renginių, o kauniečiai noriai lankosi dalinyje karių organizuojamų švenčių ir renginių metu.