Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždaviniai

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono tikslas – teikti ugnies paramą Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ manevriniams padaliniams.
Bataliono uždaviniai yra:
•rengti karius valstybės sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą;
•palaikyti kovinę parengtį;
•rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;
•įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.