Lt En
logo
lt
en

Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas

Margirio logo

Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas tęsia 6-ojo pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margirio pulko tradiciją. Turininga Pulko istorija, kurios metu nuo 1918 metų kūrėsi Pulkas ir aktyviai dalyvavo nepriklausomybės kovose prieš bolševikus, bermontininkus, lenkus yra puikus pavyzdys, kaip efektyviai gali mūšio lauke kariauti naujai suformuotas vienetas, rodydamas išskirtinę drąsą ir iniciatyvą prieš daug gausesnį priešininką.

Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas įkurtas 2018 m. birželio 10 dieną, na o 2020 m. birželio 11 d. Šiaulių Prisikėlimo aikštėje įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu batalionui įteikta kovinė vėliava.

Pagrindinė bataliono funkcija ir uždaviniai – būti pasirengus ginti Lietuvos valstybės teritorinį vientisumą, palaikyti kovinę parengtį, rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose, taip pat padėti visuomenei ekstremalių situacijų atvejais.

Batalionas aktyviai dalyvauja įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse pratybose, taip pat organizuoja ir vykdo individualų ir kolektyvinį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių ir aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių rengimą.

Margirietis – tai motyvuotas, atsakingas, ryžtingas, garbingas, iniciatyvus, sumanus, veržlus, drąsus, mūšyje niekada nepasiduodantis karys, besivadovaujantis Lietuvos kariuomenės ir savo dalinio vertybėmis. Margiris – legendinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštis, Pilėnų pilies gynėjas. Jis labiausiai žinomas dėl 1336 m. vasario 25 d. organizuotos Pilėnų pilies gynybos nuo kryžiuočių apgulties. Pilies šturmo metu žemaičiai narsiai gynėsi, tačiau nematydami vilties atsilaikyti ir nenorėdami gyvi pasiduoti, galiausiai pasirinko mirtį. Pilėnų gynėjų istorija įkvepia savo narsa, pasiryžimu priešintis ir pasiaukojimu.