Lt En
logo
lt
en

Veikla

Karininkų ramovės veikla

Karininkų ramovės veikla apima karių dvasinės ir kultūrinės savimonės puoselėjimą, socializaciją, savirealizaciją, taip pat ramovėje siekiama skatinti sveiką gyvenimo būdą, tobulėjimą, gerinti motyvaciją ir palaikyti bei vystyti tradicijas.

Ramovės kolektyvai

Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras AIDAS

Choras gyvuoja nuo 1955 metų. Tai vienas seniausiai susibūrusių vyrų chorų mūsų šalyje, turinčių brandžią ir turiningą istoriją. Jį įkūrė ir ilgai jam vadovavo žymus choro dirigentas Juozas Vanagas. Tai buvo pirmasis pokario Lietuvos vyrų choras, kuriam buvo suteikta garbė atstovauti Lietuvos kultūrai užsienyje.

Šiuo metu choras nuolat koncertuoja su LK Garbės sargybos, KASP, Jūrų pajėgų ir kitais pučiamųjų orkestrais. „Aidui“ kūrinius rašo tokie kompozitoriai kaip A. Raudonikis, V. Juozapaitis, A. Paulavičius, B. Kutavičius, A. Remesa, K. Vasiliauskas, T. Šumskas ir kt. Repertuare yra daugiau kaip 500 užsienio, lietuvių kompozitorių kūrinių ir liaudies dainų išdailų. Per pastaruosius metus parengta didelė karinių, partizaninių dainų programa, kuri buvo įrašyta į kompaktinę plokštelę „Lietuvos karių žygio dainos“

Vilniaus įgulos karininkų ramoves folkloro ansamblis Vilnelė

„Vilnelės“ repertuaras – gausus ir įvairus. Jį sudaro per pusę tūkstančio įvairaus žanro kūrinių. Šis kolektyvas perteikia autentišką įvairių Lietuvos regionų folklorą. Ypač gilinamasi į įvairių laikotarpių karinį folklorą, savanorių, partizanų, tremties ir patriotines dainas bei pasakojimus.

Ansamblio tikslas – puoselėti autentišką tradicinį dainavimą dainininkai domisi senosiomis lietuvių kantičkinėmis giesmėmis, mėgina jas giedoti pagal Kaišiadorių krašto giedojimo tradiciją Šios akimirkos suteikia daug džiaugsmo ir gaivinančios jėgos, suartina ir suvienija žmones. „Vilnelė“ mėgstama ir giriama už linksmus ir energingus šokius.

Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblis Neris

Liaudies šokių ansamblis „Neris“ nuo pat įsikūrimo įsiliejo į Vilniaus miesto ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą, nuolat dalyvauja dainų ir šokių šventėse, savo meninį lygį demonstruoja konkursuose  Kolektyvas yra respublikinių šokių konkursų „Aguonėlė“, „Klumpakojis“ prizinių vietų laimėtojas. Respublikiniame šokių konkurse „Kadagys“ kultūros centrų kategorijoje 2010 m. tapo laureatais, 2015 m. laimėjo 1-ąją vietą.