Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Karininkų ramovės uždaviniai

Koncertai, parodos, susitikimai, edukacinės veiklos suburia į vieną būrį Lietuvos kariuomenės karius ir visuomenę.

Karininkų ramovės uždaviniai:
- Organizuoti karių ir jų šeimos narių laisvalaikį puoselėjant kariuomenės tradicijas, istoriją, skleisti valstybės gynimo idėjas;
- Reprezentuoti Lietuvos kariuomenę ir ugdyti jaunąją kariuomenės kartą;
- Stiprinti kariuomenės ir visuomenės ryšius;
- Organizuoti ramovės meno kolektyvų koncertinę veiklą, sporto užsiėmimų veiklą;
- Bendradarbiauti su KAS sistemos vienetais suteikiant laikino apgyvendinimo, patalpų , įrangos ir kitų renginiams reikalingų organizacinių klausimų pagalbą;
- Rengti kultūrinius renginius-parodas, konferencijas, koncertus, paskaitas ir kt..

Sėkmė priklauso nuo siekio ir ryžto, todėl karininkų ramovė bus tokia, kokią kariai norės ją matyti. Tikime, kad ji yra ir bus draugiškų susitikimų ir kultūrinio laisvalaikio vieta, bei namų jaukumą skleidžiančiu židiniu, visiems Lietuvos kariuomenės kariams, darbuotojams bei jų artimiesiems, kariuomenės rėmėjams ir organizacijoms.

„Lietuvos gynėjams būti vieninga ir darnia komanda buvo, yra ir bus aktualu. Nuo vienybės priklauso kiekvienos kariuomenės jėga, kovos dvasia. Pajutus poreikį ją skatinti ne tik tarnybos, bet ir laisvalaikio metu, jau tarpukario Lietuvoje gimė graži tradicija karininkams burtis į ramoves, dar vadinamais karininkų namais.“ Atsargos generolas V. J.  Žukas.