Lt En
logo
lt
en

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas ir operacijos

Logistai tarptautinėse operacijose dalyvauja tiesiogiai arba prisideda prie kitų karinių vienetų pasiruošimo misijoms:
NRF-4 2005 m. I pusmetis Budėjo VVV.
NRF-5 2005 m.II pusmetis Dalyvavo VVV. HP Pakistane žemės drebėjimo pasekmėms likviduoti.
NRF-10 2008 m.I pusmetis Budėjo VVV.
NRF-11 2008 m. II pusmetis Budėjo Medicinos bei maisto operatorių grandis.
NRF-14 2010 m. I pusmetis Rengiamasi budėjimui. Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos batalionas. Pasirengimo misijai pratybos "Baltic Eagle 09" 2009-06-01/19 Adažyje, Latvija.
ES KG 2010 m. I pusmetis Rengiamasi budėjimui. Medikai ir Nacionalinės paramos elementas. Vertinamieji mokymai Lenkijoje.
ES KG 2011 m. I pusmetis Rengiamasi budėjimui. Vandens valymo vienetas. Olandijos I Logistinės brigados sudėtyje.
NRF-2011 m.  Budėjo karo medikai, LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono bei Judėjimo kontrolės centro kariai.
NRF-2012 m. Budi Judėjimo kontrolės vieneto (JKV), Vandens valymo vieneto, Vidutinių sunkvežimių būrio (VSB), Jungtinės logistikos paramos grupės (JLSG) kariai.
„IRAQI FREEDOM" 2003-2010 m. Tarptautinėje taikos įvedimo operacijoje Persijos įlankos regione Irake dalyvavo ir LV kariai.
Misija Afganistane
2005 - iki dabar. LV kariai visapusiškai prisideda prie misijos Afganistane vykdymo: pavieniai kariai, karo medikai bei Nacionalinis paramos elementas (NPE).

LV misija  Logistai miisijoje
NRF - NATO Reaction Forces, liet. NATO Greitojo Reagavimo Pajėgos.
VVV - Vandens Valymo vienetas. Jį sudaro 10 Vytenio Bendrosios paramos logistikos bataliono karių, dirbančių su vandens valymo įrenginiu, kuris išvalo 1600 l/h., o tai yra apytiksliai 70 m³/P geriamo vandens (dirban 16h/P trimis vandens valymo įrenginiais).

HP - Humanitarinė pagalba Pakistane, kur dalyvavo 10 karių su 3 vandens valymo įrenginiais. Tai buvo ne tik išbandymas logistikos sistemai, bet ir politiškai svarbus momentas Lietuvos kariuomenei. Kariai puikiai atliko užduotis 40 dienų valydami vandenį, kuriuo naudojosi ne tik vietiniai, bet ir britų inžinieriai bei ispanai. taip pat teigiamai buvo įvertinta karių pagalba atstatant pastatus. operacijos sėkmė leido įsitikinti, kad mūsų kariuomenės logistikos sistema yra pakankamai subrendusi ir pasirengusi veikti už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos.

Plačiau apie logistus Tarptautinėse operacijose:
NRF-11 - Prancūzų vadovaujamoje Perdislokuojamos operacijų bazės sudėtyje budėjo 7 valgyklos ir 3 gydytojai.
NRF-14 - 2010 m. sausio 1 d. budėjimą pradėjo trišalis (Lietuvos, Estijos ir Latvijos) Baltijos batalionas, kuriame Lietuva užima vadovaujančio šalies pozicijas. Batalione logistai tarnauja Nacionalinės paramos elemente, Lauko paslaugų būryje ir štabuose.

nrf  Logistai su olandais  Logistai su olandai 2
Tarptautinėse pratybose Kelionė į bendras Lietuvos - Olandijos kariuomenių pratybas Pratybų su olandais metu

2009-06-01–19 Adažyje, Latvijoje, vyko pasirengimo misijai pratybos „Baltic Eagle". Logistai vykdė realią tiesioginę paramą, o taip pat dalyvavo žaidybiniuose veiksmuose pagal žaidimo scenarijų. Tarkim, teko realiai keisti šarvuočių amortizatorius arba imituoti susprogusio šarvuočio evakuaciją. Lauko būrio kariams pasikeitus orams (nuolatinis lietus) iš parankinių priemonių teko iš parankinių priemonių įrenginėti drabužių džiovyklas po dienos pratybų grįžusių pėstininkų uniformų džiovinimui. Judėjimo kontrolės centro kariai organizavo neįprastai didelio Lietuvos karių ir technikos sienos kirtimo procedūras, taip pat vykdė kitas neplanuotas transportavimo užduotis, tokias kaip kario transportavimas į Lietuvos teritoriją, mirus jo šeimos nariui.

Misija Afganistane. Nuo 2005 m. gegužės mėnesio Lietuva pradėjo naujos misijos veiksmus Afganistano Goro provincijos atkūrime. Šiai misijai buvo ruošiamasi tiek Lietuvoje, tiek organizuojant išvykas į Afganistaną. Logistikos valdybos karių tikslas tokių išvykų metu buvo susipažinti su Lietuvos provincijos atkūrimo grupės logistinio aprūpinimo galimybėmis. Pirmieji savo veiklą Afganistane pradėję LV kariai dalyvavo provincijos atkūrimo grupių susitikimuose, atvykę į misijos vietą ieškojo kontaktų, sudarinėjo sutartis, vykdė pirkimus, ruošė pagrindą pirmajai Lietuvos vadovaujamai Provincijos atkūrimo grupei (PAG). Logistinis paramos elementas (LPE) tapo PAG dalimi. Ir nuo pirmųjų dalyvavimo tarptautinėje operacijoje Afganistane metų rūpinasi kariais, o kartu vykdo kitas užduotis: tiekimą, transportavimą, medicininę pagalbą, oro uosto terminalo, evakuacijos, remonto, pirkimų/įsigijimų ir priėmimo, sutelkimo ir judėjimo į rajoną vykdymo operacijos.

kroviniai Afganistane  Kuro užpilimas Afganistane  Remontas
Krovinio transportavimas iš Čagčarano oro uosto Kuro užpilimas Čagčarano oro uoste Remonto dirbtuvėse

Vykdant Lietuvos kariuomenės transformaciją ir siekiant užtikrinti efektyvesnį operacinių pajėgumų aprūpinimą bei šio aprūpinimo kontrolę 2008 m. buvo sukurtas Nacionalinės paramos elementas (NPE). Tai karių grupė, kurios uždavinys teikti bendrąją logistinę paramą krašto apsaugos ministro įsakymu Afganistano Islamo Respublikoje dislokuotiems Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams, ISAF štabuose tarnaujantiems ir pavieniams kariams bei Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriuos Krašto apsaugos ministerija yra įsipareigojusi remti. Misijos vietoje NPE yra atsakingas už įsigijimų vykdymą, materialinių vertybių sandėliavimą, tiekimą, apskaitą ir nurašymą, taip pat Lietuvos kariuomenės finansinių išteklių tvarkymą, karių ir civilių priėmimo ir tolesnio judėjimo organizavimą bei kitas funkcijas.

Logistai_keliai žiemą  Afganistaniečiams taiso krepšinio stovą   Afganistaniečiai - krepšininkai
Logistas Goro provincijos keliuose žiemą Logistai savo jėgomis suremontavo krepšinio lentą Čagčarano vaikams Kartu su krepšinio lenta dovana - krepšinio kamuolys

Labai svarbu pažymėti, kad logistai intensyviai prisideda ne tik prie misijos vykdymo, bet ir prie pasiruošimo misijai. Provincijos atkūrimo grupių pasiruošimo misijai baigiamųjų lauko taktinių pratybų metu užtikrinamas logistinis aprūpinimas, medicininis karių, besiruošiančių misijai Afganistane patikrinimas bei vakcinavimas, aprūpinimas apranga, ekipuote ir kt. Kaip ir Lietuvoje, taip ir misijos vietoje, logistas vykdo daug galbūt „plika akimi" nematomų, bet svarbių užduočių.