Lt En
logo
lt
en

Karinis rengimas

Karinis rengimas

NPE rengimas

Karinis rengimas yra neatskiriama kariuomenės dalis, kuri užtikrina vienetų pasirengimą vykdyti jiems patikėtas užduotis. Logistikos vienetų kertinė kovinio rengimo dalis yra individualus arba, kitaip tariant, specialisto rengimas. Jo metu parengiamas logistas-sandėlininkas, vairuotojas, pirkimų organizatorius, infrastruktūros priežiūros specialistas, paramedikas ar apskaitininkas. Tokie paruošti specialistai priskiriami vienam ar kitam kariniam daliniui arba iš jų formuojami atskiri logistinę paramą teikiantys vienetai.

LV_savigyna


Ne mažiau svarbus yra kolektyvinis rengimas. Įveikus ir jį, logistinę paramą teikiantis vienetas tampa viena iš pagrindinių sudėtingos tiekimo-aprūpinimo grandinės dalių.

LV_maitinimo blokas stovykloje


Logistikos valdybos vienetų kovinis rengimas vykdomas atsižvelgiant į remiamų vienetų poreikius. Pagrindinis tikslas logistui - užduoties vykdymo metu tapti „nematomu ir negirdimu", kitaip tariant, kad jo mūšio metu niekas „nepasigestų. Teikiama parama turi atitikti visus remiamo padalinio poreikius ir lūkesčius.

LV_kariai pratybose


Prioritetinė Logistikos valdybos karinių vienetų sritis - Nacionalinio paramos elemento rengimas kiekvienai operacinių pajėgų rotacijai tiek Afganistane, tiek NATO Greitojo reagavimo pajėgų budėjime dalyvaujantiems vienetams. Čia ypač akcentuojamas patirties perėmimas iš jau tarptautinėse operacijose dalyvavusių karių ar tų, kurie savo kasdieninėje veikloje susidūrė su įvairiais iššūkiais. Taikos meto užduotims vykdyti logistų kovinis rengimas vykdomas tų vienetų, kuriuos galimos užduoties vykdymo metu reikės remti, sudėtyje.

LV_instruktorius pratybose

Kovinio rengimo organizavimas Logistikos valdyboje

Logistikos valdyboje kovinį rengimą organizuoja Logistikos valdybos štabo Kovinio rengimo ir Individualaus rengimo skyriai. Svarų indėlį įdeda patys padaliniai, planuodami kovinio rengimo renginius. Siekdami išlaikyti kovinę parengtį, Logistikos valdybos vienetai dalyvauja mokymuose ir vykdo užduotis Tarptautiniuose integruotuose logistiniuose vienetuose. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su partneriais Europoje (Dalija, Olandija), Kanada ir JAV (Pensilvanija).

LV_štabo šaudymo pratybos

Pagrindiniai kovinio rengimo renginiai, kaip jau ir buvo minėta, vyksta dviem etapais – specialisto bei kolektyvinis (vieneto) rengimas. Individualų rengimą sudaro specialybės ar bendro pobūdžio logistinės krypties kursai. Kolektyvinio rengimo metu įgyti individualūs specialisto įgūdžiai įtraukiami į vieneto tiekimo-aprūpinimo veiksmus, vykdant tam tikras užduotis.

LV_indvidualus rengimas miške

Tarptautinėms operacijoms besirengiantys Logistikos valdybos kariai visų pirma atnaujina individualius (bazinius) karinius įgūdžius, o vėliau baigia su jų pareigybe susijusius, į Tarptautinę operaciją orientuotus mokymus.

LV_pratybose betyrinėjant žemėlapį

Pagrindiniai kovinio rengimo renginiai

Pagrindiniai kasmetiniai Logistikos valdybos renginiai – birželio ir gruodžio mėnesiais organizuojamos Nacionalinio paramos elemento vertinamosios pratybos. Logistiniai vienetai taip pat dalyvauja visose pagrindinėse Lietuvos Kariuomenės organizuojamose pratybose, teikdami realią logistinę paramą ar perduodami pavienių karių įgytą patirtį. Dalyvauja NATO Greitojo reagavimo pajėgų vertinamosiose pratybose bei daugumoje tarptautinių pratybų Baltijos regione, Europoje bei JAV.