Lt En
logo
lt
en

Simbolika

Simbolika

 

Skulptūrą „Trys milžinai“ ant Lietuvos karininkų ramovės reprezentacinių rūmų sukūrė skulptūros autorius Bronius Pundzius.

Kauniečių ir visų tautiečių patriotinius jausmus šildė ir tebešildo aukštai iškelti „Trys milžinai“ ant Lietuvos karininkų ramovės reprezentacinių rūmų fasado atiko. Kauniečiams ir miesto svečiams Sovietų okupacijos laikotarpiu Trijų milžinų  aukštai iškelti karžygių skydai su Gediminaičių dinastijos ženklais – Gediminaičių  stulpais priminė lietuvių tautai  laisvos nepriklausomos Lietuvos  idėjas.

1937 metais datuojami monumentalūs, dvejų su puse metrų aukščio, granite iškalti „Trys milžinai“, iškilę virš Stasio Kudoko statomos Karininkų Ramovės atiko. Gaila, kad nevykusi pastato vieta, Landsbergio Žemkalnio kritikuota dar 1936 metais, neleidžia šiam kūriniui atsiskleisti. Bet gerai matomi trys įgilinti („egiptietiško“ stiliaus) granito reljefai virš portalo, vaizduojantys Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų herbus. Štai kaip to meto spauda paaiškina šių kūrinių simboliką:

„Karžygiai, sukūrę ir išlaikę tiek amžių didingą Lietuvos valstybę tarp galingų priešų, puikiai simbolizuoja dabarties mūsų kariuomenės tikslus; suaugę harmoningai savo forma su rūmų išvaizda jie dvasiniai rišasi su šių rūmų savininkais, kaipo idėjiniai jų pirmtakūnai. Trys to paties skulptoriaus pavykę vyriausių mūsų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) herbai kariškame fone iš ginklų virš centrinio įėjimo puošia pastatą, bet drauge lyg pasako, kad rūmų šeimininkai saugoja mūsų teritorijos sienas ir niekuomet „be Vilniaus nenurims“.