Lt En
logo
lt
en

Vyriausiasis puskarininkis

Aliukonis _KASP vyr. psk

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vyriausiasis puskarininkis – seržantas majoras Arūnas Aliukonis

Gimimo data ir vieta

1972-12-02, Alytus

Išsilavinimas

1991 m. – Alytaus politechnikumas;
2004 m. – Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Kursai

2000 m. baigė Puskarininkių mokyklą (I pakopa).
2001 m. – Puskarininkių mokykla (II pakopa).
2005 m. – Dalinio aprūpinimo specialisto kursas JAV.
2006 m. – Bazinis puskarininkio kursas Puskarininkių mokykloje.
2008 m. – Bazinis NATO CIMIC kursas Nyderlanduose.
2010 m. – Šaudyklų valdymo ir taktinio kovinio šaudymo vadovo kursas (I - V etapui).
2011 m. – Kulkosvaidininko kursas (M2HB QCB) LK SP Juozo Lukšos mokymo centre.
2019 m. – JAV kariuomenės Seržantų majorų akademija.

Profesinė patirtis

1992 m. – Lauko kariuomenės brigados Garbės sargybos kuopa - šaulys.
1998 m. – Alytaus kunigaikštienės Birutės MPB SGK valdymo grupė - ginklininkas.
1999 m. – Alytaus kunigaikštienės Birutės MPB SGK valdymo grupė - kuopininkas.
2008 m. – tarptautinė operacija Afganistane PAG-7 sudėtyje.
2012 m. – tarptautinė operacija Afganistane PAG-15 sudėtyje.
2013 m. – KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vyriausiasis puskarininkis.
2019 m. – KASP vyriausiasis puskarininkis.

Kariniai laipsniai

1992 m. – eilinis;
1998 m. – grandinis;
2000 m. – jaunesnysis seržantas;
2000 m. – seržantas;
2002 m. – vyresnysis seržantas;
2004 m. – viršila;
2006 m. – jaunesnysis puskarininkis;
2011 m. – štabo seržantas, (po 2011 m. seržantų laipsnių reformos);
2011 m. – viršila;
2015 m. – seržantas majoras.

Apdovanojimai

LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas";
LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas" ženklas 2;
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis "Už pasižymėjimą";
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pavyzdingą tarnybą", Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pavyzdingą tarnybą", bronzos Gedimino stulpai;
JAV kariuomenės departamento kariuomenės sekretoriaus medalis „Už pasiekimus";
5 straipsnio NATO medalis už tarnybą NATO, ISAF operacijoje;
Sausumos pajėgų vado vardinė dovana.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs, žmona Ramunė, dukra Agnė.