Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas – pulkininkas leitenantas Mantas Juozaitis

Gimimo data

1978 m. gruodžio 29 d.

Išsilavinimas, kursai

2001 m. – Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, Motorizuotų pėstininkų būrio vadas;
2010 m. – Švedijos tarptautinis centras, NATO išmoktų pamokų štabo kursas;
2012 m. – LK Specialiųjų operacijų pajėgos, Karinės paramos ir karinio mokymo instruktoriaus rengimo kursas;
2013 m. – NATO mokykla, Oberammergau, Sausumos pajėgų kovinės parengties vertinimo kursas (Creval);
2016 m. – Baltijos gynybos koledžas, Jungtinio vadovavimo ir Gynybos štabo kursas;
2017 m. – Lietuvos kariuomenės gen. A. Ramanauskos karinio rengimo centras, Dalinio vado aplinkos apsaugos kursas.
2021 m. - Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, Socialinių mokslų magistras.

Profesinė patirtis

1997-2001 m. – Lietuvos karo akademija, kariūnas;
2001-2001 m. – LDK Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas (MPB), inžinerinio būrio vadas;
2001-2003 m. – LDK Algirdo MPB, pėstininkų būrys vadas;
2003-2004 m. – LDK Algirdo MPB, mechanizuotoji pėstininkų kuopa, valdymo grupės vado pavaduotojas;
2004-2005 m. – LDK Algirdo MPB, LITCON-4 padalinys, Štabo grupės S2 karininkas;
2005-2006 m. – LDK Algirdo MPB, I mechanizuotoji pėstininkų kuopa, valdymo grupės vado pavaduotojas;
2006-2008 m. – Lauko pajėgų štabas, Mokymo ir lavinimo poskyrio vyriausiasis specialistas;
2008-2008 m. – PAG-7, Mobilioji ryšio ir stebėjimo grupės vadas;
2008-2011 m. – Jungtinis štabas, Identifikuotų pamokų skyriaus operacijų karininkas;
2011-2013 m. – Mokymo ir doktrinų valdyba, Patirties įgijimo ir taikymo skyriaus vyr. specialistas, analizės karininkas;
2013-2015 m. – Sausumos pajėgų vadovybės štabas, Kovinio rengimo skyriaus viršininkas;
2016-2019 m. – KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė, rinktinės vadas;
2019-2021 m. – Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vytauto Didžiojo karininkų kursų vyr. instruktorius;
Nuo 2021-06-03 m. – KASP Vadovybės štabas, štabo viršininkas.

Tarptautinės operacijos

2004-2005 m. – Irakas, LITCON-4;
2008 m. – Afganistanas, PAG-7;
2012-2013 m. – Afganistanas, KPG-2.

Kariniai laipsniai

1997 m. – kariūnas;
2001 m. – leitenantas;
2003 m. – vyresnysis leitenantas;
2006 m. – kapitonas;
2012 m. – majoras;
2017 m. – pulkininkas leitenantas.

Apdovanojimai

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis" Už tarptautines operacijas";
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis "Už pasižymėjimą";
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis" Už tarptautines operacijas";
Lietuvos kariuomenės medalis "Už pasižymėjimą";
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis "Už pasižymėjimą";
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis " Už tarptautines operacijas" ženklas 3;
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis "Už pasižymėjimą", Bronzos Gedimino stulpai;
Lietuvos kariuomenės medalis kariams ir civiliams "100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei";
Vardinė dovana (durklas).